Zwrot akcyzy za paliwo

fot.pixabay

WYSZOGRÓD Zaczyna się druga tura zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, przysługującego producentom rolniczym. Za takiego producenta uważa się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadającą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje mu, jeśli pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Taka zgoda nie dotyczy współmałżonków. Limity, obowiązujące w 2022 roku, stanowią sumę kwoty będącej iloczynem stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego. Może to też być kwota stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. W celu uzyskania danych o liczbie bydła producent rolny, który zajmuje się hodowlą, musi złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie bydła w gospodarstwie.

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego, wnioski trzeba składać w terminie od 1 do 31 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie od 1 lutego do 31 lipca, wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego, a także informację z ARiMR o wartości wskaźnika dużych jednostek bydła za 2021 roku, jeśli producent zajmuje się hodowlą.

Dopłata do jednego litra paliwa w tym roku wynosi 1 złoty, a wypłata podatku nastąpi w październiku gotówką w kasie urzędu lub przelewem na konto bankowe wnioskodawcy.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz