Sytuacja uchodźców z Ukrainy w Polsce

fot. KGPSP
Reklamy

Wybuch wojny na Ukrainie 24.02.2022 r. spowodował niespodziewany i nagły napływ uchodźców wojennych. Polska jest krajem, w którym było i pozostaje ich ciągle najwięcej. W celu określenia, kim są imigranci, jakie mają potrzeby, plany oraz jaka może być ich przyszłość na polskim rynku pracy, Narodowy Bank Polski przeprowadził w kwietniu i maju tego roku ankietę wśród obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski jako uchodźcy po wybuchu wojny.

Z przeprowadzonej przez NBP ankiety wynika, że uchodźcy przejeżdżający do Polski reprezentowali wszystkie regiony Ukrainy, jednak ponadprzeciętnie więcej osób przyjechało z rejonów walk, relatywnie dobrze skomunikowanych z Polską (rejon Kijowa i okolic). Około 13 procent z nich trafiło do Polski przez inną granicę niż ta z Ukrainą.

W badanym okresie czyli na przełomie kwietnia i maja przebywało w Polsce około 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy. To przede wszystkim kobiety, z których ponad 60 procent przyjechało razem z dziećmi, najczęściej z jednym lub dwoma. Prawie 24 procent kobiet przyjechało samotnie, przede wszystkim są to osoby poniżej 29 roku życia i powyżej 60 roku życia. Z przeprowadzonej ankiety wynika również, że 50 procent uchodźców posiada wyższe wykształcenie, co istotnie, przewyższa udział osób z wyższym wykształceniem w całym społeczeństwie ukraińskim. Dlatego jednym z wyzwań, które stoją przed rządem RP, jest pomoc w znalezieniu im satysfakcjonującej pracy, odpowiedniej do posiadanego wykształcenia. Jak podkreśla NBP, uchodźcy z Ukrainy są bardzo aktywni na rynku pracy. Około 30 procent z nich już pracowało lub miało załatwioną pracę, a ok. 50 procent jej poszukuje, w tym bardzo często na część etatu ze względu na zajmowanie się dziećmi.

Z opublikowanego dokumentu wynika również, że pomimo dużej wcześniejszej migracji zarobkowej do Polski, ponad 50 procent uchodźców, którzy obecnie znaleźli się w Polsce, nie było wcześniej w Polsce ani nie miało wcześniej kontaktu z osobami, które odwiedziły nasz kraj. Warte podkreślenia jest również to, że około 30 procent uchodźców przebywających w Polsce przekazuje pomoc rzeczową lub finansową rodzinie lub organizacjom humanitarnym na Ukrainie. Jest to szczególnie częste wśród uchodźców mających pracę – 44 procent.

W ankiecie NBP znalazło się także pytanie dotyczące dalszego pobytu w Polsce. Dwie trzecie uchodźców deklaruje, że jest w Polsce tymczasowo, poniżej roku. Pozostaniem w Polsce na stałe najbardziej zainteresowani są mężczyźni oraz ludzie młodzi. O powrocie na Ukrainę znacznie częściej myślą kobiety, zwłaszcza samotne z dziećmi. Chęć powrotu na Ukrainę w przeciągu roku częściej deklarują też osoby z wyższym wykształceniem, którym może być trudno znaleźć w Polsce satysfakcjonującą pracę w zawodzie zapewniającą możliwość utrzymania siebie i rodziny. Z kolei tylko około 5 procent zapytanych chce wyjechać z Polski do innego kraju.

źródło: NBP/opr. Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz