POZNALIŚMY WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

fot.pixabay

1 lipca ósmoklasiści poznali wyniki egzaminu, który pisali pod koniec maja. Poza statystykami krajowymi, jakie podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, poznaliśmy również dane dotyczące wyników uzyskanych przez uczniów z powiatu sochaczewskiego.

W tym roku, podobnie jak w zeszłym, ze względu na epidemię COVID-19 i edukację zdalną, egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie, jak w ubiegłych latach, zgodnie z wytycznymi ujętymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Mimo pandemii i zdalnego nauczania egzamin ósmoklasisty w Gminie Teresin na tle kraju, województwa i powiatu wypadł całkiem dobrze. Średnia gminna z języka polskiego wyniosła 64% – powyżej średniej krajowej (60%) oraz średniej powiatowej (61%) i jest taka sama, jak na Mazowszu (64%), z matematyki 56% – powyżej średniej powiatowej (55%) i nieznacznie poniżej średniej krajowej (57%) oraz średniej wojewódzkiej (62%), z języka angielskiego 65% – poniżej średniej krajowej (67%) i średniej wojewódzkiej (72%), ale powyżej średniej powiatowej 64%. Co więcej, nasi uczniowie z klas ósmych z egzaminu z języka polskiego uzyskali pierwszy wynik w powiecie sochaczewskim (ex aequo z uczniami z Gminy Nowa Sucha). Równie dobrze nasi absolwenci poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego, uzyskując trzeci wynik w powiecie. Nieco gorzej, o ile można tak powiedzieć, napisali egzamin z matematyki, plasując się na 4. miejscu w powiecie sochaczewskim (patrz: tabela 1).

A jak wyglądają wyniki w poszczególnych szkołach naszej gminy? W tym roku zdecydowanie najlepiej egzamin ósmoklasisty napisali uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie (patrz: tabela 2). Osiągnęli oni najwyższe wyniki zarówno z egzaminów z przedmiotów podstawowych (matematyka i język polski), jak i języka angielskiego. Do nich należy także najwyższy wynik w powiecie z egzaminu z języka polskiego (71%) oraz 4. średnia z egzaminu z matematyki (62%) i języka angielskiego (75%) na trzydzieści dwie szkoły podstawowe w powiecie sochaczewskim.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie i inne osiągnięcia.

UG Teresin, na podst. materiałów  OKE w Warszawie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz