Dbał o pamięć poległych

Reklamy

IŁÓW Gmina Iłów, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie ogłosiły konkurs na prezentację multimedialną ,,Zygmunt Stokalski – patriota i Strażnik Poległych podczas Bitwy nad Bzurą 1939 roku”. Prace konkursowe kompletowano do 19 sierpnia. Teraz jurorzy wybiorą najlepszą prezentację.

 Konkurs ten ogłoszony został w ramach działań związanych z nadaniem honorowego obywatelstwa gminy Iłów Zygmuntowi Stokalskiemu, twórcy dokumentacji żołnierzy poległych w okolicach Iłowa w czasie Bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 roku.

Był on wieloletnim mieszkańcem Iłowa, z zawodu farmaceutą, członkiem organizacji konspiracyjnych i więźniem niemieckiego obozu. Jeszcze w czasie okupacji dbał o zachowanie śladów i pamięci o poległych żołnierzach. Tuż po wyzwoleniu przekazywał swe informacje i zapiski instytucjom zajmującym się ustalaniem miejsc pochowania bohaterów wojennych. Dzięki Zygmuntowi Stokalskiemu udało się odszukać wiele wojennych mogił, jak też przenieść ciała żołnierzy do ich rodzinnych mogił, czy też na wojenne cmentarze. W dowód tego mieszkańcy chcą nadać mu honorowe obywatelstwo gminy Iłów. W ten sposób zaznaczyć wyjątkowość tego mieszkańca.

Konkurs adresowany był do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych z terenu gminy Iłów. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie prezentacji multimedialnej na temat Zygmunta Stokalskiego. Konkursowe prezentacje musiały być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Uczestnik konkursu mógł zgłosić tylko jedną prezentację i dostarczyć ją do Urzędu Gminy Iłów lub GPB w Iłowie.

Komisja Konkursowa oceni prezentację pod względem merytorycznym i językowym, przejrzystości i uporządkowania układu prezentacji; adekwatnością zastosowanych zdjęć, materiałów filmowych itp. do przedstawionych treści. Oceni też kreatywność oraz pomysłowość i techniczną poprawność wykonania prezentacji, tzn. odpowiednie rozmieszczenie tekstów i obrazów, właściwe tempo przechodzenia slajdów, atrakcyjność zastosowanych rozwiazań.

Zwycięska praca zaprezentowana będzie na uroczystości nadania Zygmuntowi Stokalskiemu honorowego obywatelstwa gminy Iłów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 BN

Fot. UG Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz