Zapraszamy do korzystania z Kompleksu lekkoatletycznego  w Młodzieszynie

Reklamy

Kompleks Lekkoatletyczny dostępny jest codziennie w godzinach 16:00-22:00. Z obiektu mogą korzystać wszyscy, jednak pierwszeństwo mają osoby zapisane wcześniej telefonicznie.

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu: 692 848 653.

Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn, uczniowie i nauczyciele Szkół Podstawowych z terenu gminy Młodzieszyn, organizacje, stowarzyszenia dofinansowywane przez Wójta Gminy Młodzieszyn – korzystają z obiektu nieodpłatnie. Pozostałe osoby/grupy osób obowiązuje cennik określony Zarządzeniem Wójta Gminy Młodzieszyn.

Cennik nie dotyczy mieszkańców Gminy Młodzieszyn, uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych z terenu Gminy Młodzieszyn oraz Organizacji, Stowarzyszeń dofinansowywanych przez Wójta Gminy Młodzieszyn, które korzystają z wejść nieodpłatnie.

WYSZCZEGÓLNIENIE PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
Osoby indywidualne Grupy
Udostępnienie boiska do piłki nożnej (2 godz.) 5 zł 30 zł
Udostępnienie boiska wielofunkcyjnego
(2 godz.)
5 zł 30 zł
Udostępnienie połowy boiska do piłki nożnej
na treningi (1,5 godz.)
5 zł
Udostępnienie połowy boiska wielofunkcyjnego na treningi
(1,5 godz.)
5zł
Bieżnia (1,5 godz.) 5 zł 30 zł
Urządzenia lekkoatletyczne
(1,5 godz.)
5 zł 30 zł
Płyta trawiasta (2 godz.) 5 zł 30 zł
Każda kolejna dodatkowa godzina płatna 10 zł
Wynajem obiektu przez Polskie Związki Sportowe oraz kluby sportowe w celu organizacji wydarzeń sportowych wymaga wcześniejszego zawarcia umowy na wynajem obiektu. Cennik zostaje określony w ramach osobnych porozumień.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz u osoby pełniącej obsługę i nadzór nad obiektem, wyznaczonej przez Wójta Gminy Młodzieszyn (nr tel 692 848 653)

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz