Trzeba pilnować terminów

fot.pixabay
Reklamy

MAZOWSZE Co roku rolnicy zgłaszają straty spowodowane przez dzikie zwierzęta. Najczęściej sprawcami szkód w rolnictwie są dziki, łosie, zające, sarny, ale też bobry, wilki i lisy. Specjalne przepisy zobowiązują do wypłaty rolnikom odszkodowań z tytułu poniesionych strat w rolnictwie.

15 lipca weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie Mazowsza dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie. W ostatniej uchwale zmienione zostały dotychczasowe terminy zakończenia zbiorów gryki, kukurydzy na zielonkę, kukurydzy na ziarno, buraków cukrowych, rzepaku ozimego, soi i roślin strączkowych, pastewnych. Moc straciła uchwała z 2018 roku, która dotyczyła zakończenia okresu zbiorów na terenie Mazowsza w celu zachowania uprawnień do odszkodowań. Nowe przepisy są w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego po poz. 6976.

Zgodnie z prawem łowieckim posiadaczom upraw lub płodów rolnych, uszkodzonych przez dzikie zwierzęta łowne, którzy nie dokonali sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru wskazanego przez sejmik województwa w drodze uchwały, gatunku roślin w danym regionie, nie przysługuje odszkodowanie.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz