Kolejni mianowani nauczyciele

fot.archiwum
Reklamy

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera mu drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. I tak było właśnie w przypadku sześciorga nauczycieli z pięciu szkół ponadpodstawowych oraz jednej placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski, którzy kilka dni temu przystąpili do egzaminu w związku z awansem na stopień nauczyciela mianowanego.

W lipcu br., po tym jak spełnili wskazane wymagania kwalifikacyjne i odbyli staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, przystąpili oni do egzaminu. Zdali go pomyślnie i uzyskali zawodowy awans.

Komisji egzaminacyjnej, przewodniczyła Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie. W skład komisji, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego szkoły, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły lub placówki oraz dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji i Nauki.

Do egzaminu, który odbył się w poniedziałek, 11 lipca przystąpiły same panie: z Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, prowadzi zajęcia rozwijające, m.in. rewalidację); wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie; nauczycielka przedmiotów zawodowych i od zajęć rewalidacyjnych – z ZS CKP; nauczycielka języka angielskiego z ZS im. J. Iwaszkiewicza oraz nauczycielka wychowania fizycznego i informatyki z ZS RCKU a także nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie, pracująca też w szkolnej bibliotece – z LO im. F. Chopina.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego na terenie powiatu sochaczewskiego przeprowadzany jest co roku, zazwyczaj z początkiem wakacji i przystępuje do niego zbliżona liczba nauczycieli.

Przypomnijmy, Warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego jest odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, w naszym przypadku powołaną uchwałą Zarządu Powiatu w Sochaczewie. Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego będzie miało miejsce po wakacjach – na początku nowego roku szkolnego.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz