Kolejne 3 inwestycje w gminie Teresin

Władze Mazowsza wspierają nasz samorząd w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą w przebudowie drogi gminnej w Nowych Paskach, remoncie strażnicy jednostki OSP Paprotnia oraz dofinansują zakup dla jednostki OSP Teresin nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

7 lipca umowy z beneficjentami mazowieckich programów wsparcia podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli również udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński oraz radny województwa Leszek Przybytniak. Gminę Teresin reprezentowali wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Agnieszka Rosa.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, wszystkie wspierane przez samorząd województwa inwestycje są niezwykle istotne dla dalszego rozwoju i sprawnego funkcjonowania społeczności lokalnych. – Naszą pomoc finansową kierujemy na różnorodne działania. Akurat dzisiaj podpisujemy umowy na inwestycje sportowe, drogowe oraz w mazowieckich OSP. Jednak w ramach naszych programów wsparcie kierujemy także do sołectw, działkowców, młodzieżowych rad gmin, rad senioralnych oraz do samorządów lokalnych na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu czy realizację zadań ważnych dla rozwoju województwa. W sumie w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 350 mln zł – podkreśla.

Władze regionu przyznały Gminie Teresin dotację na zadanie związane z modernizacją drogi gminnej w Nowych Paskach. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości 284 tys. zł.

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP. Dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat wspiera strażaków ochotników. W tym roku podjął decyzję o przyznaniu Gminie Teresin 30 tys. zł na remont strażnicy jednostki OSP Paprotnia oraz o dofinansowaniu zakupu dla jednostki OSP Teresin nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w kwocie 100 tys. zł.

Po raz kolejny dziękujemy marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za hojne wsparcie Gminy Teresin. Wasza życzliwość, bezinteresowna pomoc, uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć. To najlepszy dowód na to, że działania i współpraca samorządów mają wymierny efekt.

źródło: mazovia.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz