Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia pieniężne za zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy

fot.pixabay
Reklamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie informuje, że z dniem 01 lipca 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1383).

Nowelizacja zakłada, że wniosek o świadczenie pieniężne (40zł) składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto informujemy, że wnioski o świadczenie pieniężne o którym mowa w art. 13 ust.1 ustawy zmienianej w art. 1 obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 30 czerwca 2022r.), składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE 24 CZERWCA 2022R. OPUBLIKOWANO ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA WYPŁATY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA  I WYŻYWIENIA OBYWATELI UKRAINY (powyżej 120 dni).

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001336/O/D20221336.pdf

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Teresinie od poniedziałku do środy w godzinach 8-16 oraz czwartek, piątek w godzinach 7-15.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz