Finał przebudowy sieci

Fot. Pixabay

RYBNO Zakończyły się prace związane z przebudową sieci wodociągowej na ul. Parkowej i ul. Towarowej w Rybnie. To kolejny etap projektu realizowanego przez firmę Trakt z Kutna, która prowadzi prace zgodnie z umową, realizując kolejne zadania dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi, jak też kanalizacji i sieci wodociągowej w Rybnie. Obecnie jedna z tych inwestycji została zakończona, a pozostałe dwie są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Wszystko powinno zakończyć się w terminie.

Gmina na te inwestycje uzyskała wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To drugi etap prac na systemem gospodarki wodno-ściekowej. Dofinansowanie na ten cel 1 312 814 złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na modernizację SUW w Nowej Wsi, budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Wyszogrodzkiej i wymianę części wodociągów na ul. Towarowej i Parkowej. Drugie dofinansowanie gmina uzyskała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych. Dotacja na to zadanie wyniosła w sumie ponad 2,5 mln złotych.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz