65 inwestycje w powiecie sochaczewskim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie sochaczewskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymały ponad 65 inwestycje.

Ponad 65 inwestycje w powiecie sochaczewskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie sochaczewskim dofinansowanie w wysokości łącznie 23,4 tys. zł otrzymają 3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– założenie oświetlenia wzdłuż alejki ogrodowej w ROD „ZACISZE” – 7,9 tys. zł;

– wymiana bramy (furtki dwuskrzydłowej) oraz utwardzenie alejek ogrodowych w ROD „WISIENKA” – 5,5 tys. zł;

– budowa siedziby działkowca w ROD „NAD POTOKIEM” – 10 tys. zł.

Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk (sejmikowy klub KO), coraz częściej szukamy spokoju i kontaktu z przyrodą. – To dobrze, że coraz więcej osób prowadzi aktywny styl życia na świeżym powietrzu. Wspieramy ogródki działkowe, a to poprawia jakość wypoczynku i rekreacji mieszkańców Mazowsza.

Dofinansowane zostały:

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie sochaczewskim dofinansowane zostaną 2 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 208,8 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczew – 200 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brochów w 2022 r. – 8,8 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza dofinansuje w sumie 157 zadań, z czego 3 z powiatu sochaczewskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 482,8 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, gmina Nowa Sucha – 100 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w miejscowościach Śladów, Wólka Smolana, Janów-Janówek, gmina Brochów – 275,5 tys. zł;

– budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn  – 98 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie sochaczewskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 38 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 378 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sianno – 10 tys. zł;

– modernizacja świetlicy wiejskiej w Tułowicach – 10 tys. zł;

– modernizacja ogrodzenia przy OSP Śladów – 10 tys. zł;

– aktywizacja sołectwa Konary poprzez budowę altany – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś-Śladów – 10 tys. zł;

– zakup oraz montaż 4 fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Gilówka Dolna, Gilówka Górna – 10 tys. zł;

– zakup oraz montaż 3 fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska Iłowskie – 10 tys. zł;

– zakup oraz montaż 3 fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Miękinki-Olszowiec – 10 tys. zł;

– zakup oraz montaż 3 fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Białocin – 10 tys. zł;

– zakup oraz montaż 4 fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Sewerynów – Wisowa – 10 tys. zł;

– zakup oraz montaż 3 fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Stegna – 10 tys. zł;

– zakup oraz montaż 3 fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Pieczyska Łowickie  – 10 tys. zł;

– zakup oraz montaż 2 fotowoltaicznych lamp ulicznych oraz 2 tablic prowadzących ciągłych w sołectwie Piskorzec – 8 tys. zł;

– zakup oraz montaż 4 fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Narty – 10 tys. zł;

– zakup oraz montaż 2 fotowoltaicznych lamp ulicznych oraz renowacja krzyża w sołectwie Brzozowiec – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny-Olszynki – 10 tys. zł;

– rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin – 10 tys. zł;

– rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Młodzieszynek – 10 tys. zł;

– rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Leontynów – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w  Nowym Kozłowie Drugim- Szeligi – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w  Mizerka-Stary Żylin – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w Wikcinku – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w Okopach – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Konstantynów – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Wesoła – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Kamieńszczyzna – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ćmiszew Rybnowski – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach w sołectwie Ćmiszew Parcel – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w miejscowości Żdżarów – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Mostki – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaźmierów – 10 tys. zł;

– remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Janówek Duranowski – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielice – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orły – Cesin – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie sochaczewskim wsparcie w wysokości ponad 640 tys. zł otrzymają 3 inwestycje.

– Dostrzegamy potrzeby i wspieramy naszą lokalną społeczność. Chcemy zapewnić naszym mieszkańcom wysoki standard życia. Dotyczy to zwłaszcza oświaty oraz sportu i rekreacji. Zwiększyliśmy w tym roku środki na rozwój bazy sportowej na Mazowszu i dzięki temu na całym Mazowszu zostanie zrealizowanych 189 inwestycji sportowych – mówi wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

Dofinansowane zostały:

– budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w Konarach – 190 tys. zł;

– remont boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie Biskupim          – 250 tys. zł;

– modernizacja sali gimnastycznej „dużej” i „małej” w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, powiat sochaczewski – 200 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 7 strażnic z powiatu sochaczewskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 184 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Janaszówek, gmina Sochaczew – 22,5 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Nowa Sucha, gmina Nowa Sucha – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Paprotnia, gmina Teresin – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Kromnów, gmina Brochów – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Wężyki, gmina Rybno – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Witkowice, gmina Młodzieszyn – 27,5 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Iłów, gmina Iłów – 14 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 7 ochotniczych straży pożarnych z powiatu sochaczewskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 397,5 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wólka Smolana – 17,5 tys. zł;

– nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Młodzieszyn – 100 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Orłów – 15 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Antoniew – 5 tys. zł;

– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jasieniec – 80 tys. zł;

– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Janaszówek – 80 tys. zł.

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Teresin – 100 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Powiat sochaczewski otrzyma wsparcie w wysokości 878 tys. zł na realizację 4 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– poprawa bezpieczeństwa na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3818W i nr 3819W – 158 tys. zł;

– zakup Quada OSP Kamion – 60 tys. zł;

– zagospodarowania terenu przy istniejącym budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach – 90 tys. zł;

– zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas – 570 tys. zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie sochaczewskim wsparcie  w wysokości 350 tys. zł otrzymały 2 projekty.

Dofinansowane zostały:

– remont renowacyjny elewacji i dzwonnicy zabytkowego kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Rybnie wraz z wykonaniem odwodnienia – 200 tys. zł;

– remont zabytkowego dachu nawy głównej kościoła Wniebowzięcia NMP w Szymanowie – 150 tys. zł;

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz