Zostało tylko kilka dni

fot.pixabay

Zgodnie z nowym obowiązkiem właściciele budynków lub lokali muszą zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jakie źródła energii wykorzystują. Jeśli go nie dopełnią, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Czasu jest coraz mniej. Deklaracje przyjmowane są do 30 czerwca.

Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciąży obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z ustawy z 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ewidencja w walce z kopciuchami

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli CEEB, która jest główną bazą informacji i ważnym narzędziem wspierania wymiany starych kotłów grzewczych, odpowiada Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Baza ta to również wsparcie dla organów administracji centralnej i samorządowej przy realizacji założeń polityki niskoemisyjnej. Jest miejscem, gdzie będą dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dodatkowo dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji posiadanego obiektu. Celem tej ewidencji jest zatem poprawa jakości powietrza, poprzez walkę ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. kopciuchów.

Jeśli źródła ciepła lub spalania zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, to deklarację należy złożyć do końca czerwca. Czasu zatem, by dochować tych terminów, zostało już niewiele. W przypadku źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 roku deklaracja powinna być składana w terminie 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Decydującym kryterium wpisu budynku do bazy CEEB jest moc cieplna źródła spalania paliw – nie większa niż 1 MW, obejmuje nie tylko jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne, ale też małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne. Obowiązek złożenia deklaracji jest niezależny od formy prawnej użytkowania budynku i ciąży zarówno na osobie fizycznej, jak i przedsiębiorcy.

Trzeba złożyć deklarację

O złożeniu tych deklaracji przypominają cały czas urzędy gmin na terenie powiatu sochaczewskiego, informując zarówno o terminach, jak i formie składania tych druków. Można tego dokonać w swoim urzędzie gminy lub mieście, zgodnie z lokalizacją budynku.

Deklaracja może być w formie elektronicznej lub tradycyjnej, drukowanej. W pierwszym przypadku bezpośrednio do CEEB za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję – za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie zone.gunb.gov.pl. To najszybszy i najwygodniejszy sposób.

W drugim przypadku wypełniony i podpisany druk, którego formularz został pobrany z urzędu gminy lub ze strony internetowej, można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy, zgodnym z lokalizacją źródła ciepła. Druki są dostępne na gunb.gov.pl/strona/centralna-emisyjnosci-budynkow.

Deklaracja zgodnie z ustawą powinna zawierać imię i nazwisko, albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku – lokalu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby. Dodatkowo adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródła spalania paliw. Trzeba podać też informację o liczbie i rodzaju źródeł ciepła, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Do tych danych trzeba dołączyć numer telefonu do kontaktu lub e-mail.

Brak deklaracji będzie karany

Jak informuje CEEB, mimo surowych konsekwencji za niezłożenie deklaracji, Polacy nie spieszą się z ich składaniem. Zdaniem GUNB ponad połowa budynków i lokali wciąż nie została zarejestrowana w tej ewidencji. Do bazy trafia około 40 tys. deklaracji dziennie. Szczyt zgłoszeń deklaracji przewidywany jest pod koniec czerwca. Jednak urzędy gmin proszą, by nie czekać z tym na ostatnią chwilę.

W przypadku osób, które nie złożą w ustawowym terminie takich deklaracji, będą zastosowane sankcje. Właściciel nieruchomości lub zarządca budynków może zapłacić grzywnę. Ponadto trzeba wiedzieć też i to, że złożone deklaracje będą weryfikowane pod kątem zgodności z istniejącym stanem rzeczy.

Więcej szczegółów na ten temat jest na stronie internetowej gunb.gov.pl. Tam też można kierować pytania w razie wątpliwości przy składaniu deklaracji.

Bogumiła Nowak

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz