ZMIENIŁA SIĘ UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

fot.pixabay
Reklamy

Od 14 maja obowiązują nowe zmiany w uchwale antysmogowej dla Mazowsza. Radni podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego pod koniec kwietnia przyjęli uchwałę zmieniającą obowiązujące dotychczas przepisy. Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane. Nieprzestrzeganie jej może narazić użytkowników na dotkliwe kary. Dotyczy to zarówno samorządów lokalnych, jak i indywidualnych osób.

W ustawie antysmogowej przyjęte są poszczególne etapy do realizacji założonego programu, jakim jest zadbanie na terenach Mazowsza o czyste powietrze i zmniejszenie szkodliwych emisji.

Dotacja dla użytkowników

Program Czyste Powietrze oferuje mieszkańcom Mazowsza dotacje do 69 tys. złotych na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku. Dofinansowanie to można uzyskać z krajowego programu Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego, jeśli taki gmina sobie utworzyła. Dotacje gminne oraz dofinansowanie z programu Czyste Powietrze można też łączyć. Warto więc z tego pomysłu skorzystać i wielu   użytkowników już stara się o to, myśląc perspektywicznie.

W ramach dofinansowania można skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej. Poziom dotacji jest uzależniony od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90 procent inwestycji. W ramach Programu możliwe jest też uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych w tym ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi.

Już od 11 listopada 2017 roku można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu, węgla brunatnego oraz paliw stałych, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20 procent (np. mokrego drewna). Warto też pamiętać, że od 1 lipca 2018 roku nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach mułów i flotokoncentratów węglowych, jak też mieszanek.

Za rok i później

Nowe zasady, co do używania kotłów na węgiel, wchodzą od 1 stycznia przyszłego roku. Od tego czasu, zgodnie z decyzją radnych Sejmiku, nie będzie można używać kotłów na węgiel lub drewno, na terenie niebezpośrednio przylegającym do działki inwestora, na której znajduje się instalacja. Nie wolno będzie też eksploatować kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 roku, jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na wskazanym terenie. Natomiast od 1 października 2023 roku w granicach administracyjnych Warszawy nie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla.

Kolejne ograniczenia wejdą od 1 stycznia 2028 roku. Od tego dnia nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4, w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów m.in. grodziskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego nie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla.

Kary za uchylanie się

Wszyscy użytkownicy kotłów klasy 5 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności, jeśli zostały one zainstalowane przed 11 listopada 2017 roku. Potem muszą zainstalować ekologiczne. Natomiast posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. Dotyczy to całego Mazowsza,   więc użytkownicy tych kominków powinni o tym pomyśleć, by nie narazić się na konsekwencje.

Niezastosowanie się do ustawy antysmogowej i użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych oraz opału może spowodować mandat karny do 500 złotych, a w przypadku dalszego łamania przepisów uchwały, sprawa może zostać skierowana do sądu, a tu grzywna może sięgnąć nawet 5 tys. złotych.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz