Trzeba wybrać sześciu dyrektorów

SOCHACZEW W związku z upływem kadencji, burmistrz powołał trzy komisje do oceny kandydatów ubiegających się o stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli nr 3, 6 i 7. W skład każdej dwunastoosobowej komisji weszli przedstawiciele: ratusza – 3, kuratorium oświaty – 3, rady pedagogicznej, rady rodziców i oświatowych związków zawodowych – po 2. Rozmowy z kandydatami odbędą się 29 czerwca.

Ale to nie koniec oświatowych konkursów, gdyż w tym roku kończą się również kadencje dyrektorów Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 6.

Przypomnijmy, że dyrektorów szkół i przedszkoli wybiera się na pięcioletnie kadencje. Wedle wcześniej obowiązujących przepisów, gdy kończyła się kadencja burmistrz mógł ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora, albo po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rodziców i kuratorium oświaty powierzyć dotychczasowemu dyrektorkowi te obowiązki na następne 5 lat. To już jednak przeszłość. Obecnie, gdy kończy się pięcioletnia kadencja, burmistrz musi ogłosić konkurs.

UM Sochaczew+fot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz