Trzeba ratować walory klimatu

fot.pixabay
Reklamy

MAZOWSZE Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu Mazowsze dla klimatu 2022, to nowy program samorządu województwa mazowieckiego.

 W ramach tego programu samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na zadania dotyczące realizacji infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej, retencjonowania wody deszczowej oraz realizację energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

O wsparcie mogły ubiegać się wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Każda z nich mogła złożyć maksymalnie jeden wniosek. Pomoc finansowa w ramach programu nie mogła przekroczyć kwoty 100 tys. zł na jeden wniosek. Samorządy lokalne zgłosiły w sumie 157 zadań na kwotę ponad 11,2 mln zł. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 5,7 mln zł.

Każda gmina jest inna, a co za tym idzie ma inne priorytety. Dlatego też zakres działań, które mogły otrzymać wsparcie, był naprawdę szeroki. Ogrody deszczowe, tężnie solankowe, zielone przystanki, przebudowa parków, tworzenie ścieżek edukacyjno-ekologicznych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, stawy retencyjne, zbiorniki na deszczówkę czy energooszczędne oświetlenie uliczne to zadania, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu – zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, dodając, że program daje lokalnym samorządom możliwość realizowania różnego rodzaju inwestycji.

Zdaniem Adama Struzika, marszałka województwa, takie inwestycje to dobry punkt wyjścia do walki o środowisko.

Kwestia zmian klimatycznych nie jest dziś już tylko hasłem czy przepowiednią, ale realnym problemem, z którym mamy do czynienia na co dzień. Musimy działać, by zatroszczyć się o to, co mamy, nie tylko z myślą o nas samych, ale i o przyszłych pokoleniach. Kluczem do tego są  proekologiczne inwestycje, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodą, tworzenie zielonych przestrzeni czy stosowanie energooszczędnego oświetlenia, i temu służy nasz program – stwierdza marszałek.

Gminy coraz częściej stawiają nie tylko na ekologię i środowisko, ale też na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Nowy program samorządu Mazowsza cieszył się dużym zainteresowaniem. Po latach społeczności lokalne starają się o stworzenie tzw. zielonych płuc w gminach i przyciągnięcia mieszkańców urokami natury. To zdaniem władz samorządu mazowieckiego efekt coraz większej świadomości mieszkańców o tym, jak duży wpływ na zmiany klimatyczne mają podejmowane decyzje i sposób życia. Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań jest szansą na zatrzymanie degradacji środowiska, o czym w ostatnich latach mówi się coraz głośniej. Tak więc działania należy podejmować nie tylko w skali globalnej, ale też na szczeblu lokalnym.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz