TO JUŻ 65 LAT SZKOŁY

Aż trudno uwierzyć, że Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ma już 65 lat. Początki były skromne i nic nie zapowiadało, że szkoła tak się rozrośnie, że stanie się znana w regionie. W piątek, 10 czerwca odbył się jej 65. jubileusz. Przybyli oficjalni goście, ale też osoby związane z tą szkołą – jej absolwenci i dawni, jak też obecni pracownicy. Atmosfera była wspaniała i bardzo rodzinna. Najstarsi mieli maturę około 50 lat temu.

Idea utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Wyszogrodzie pojawiła się przed wybuchem II wojny światowej. Plany powróciły w 1945 roku. Brakowało wtedy szkolnictwa średniego, dlatego już w 1947 roku powstała pierwsza klasa licealna. Jednak z braku kadry pedagogicznej pomysł odłożono. W 1950 roku zostaje otwarta Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa z kierunkiem metalowym, odzieżowym i handlowym. Po trzech latach zmieniono ją na Zasadniczą Szkołę Zawodową z kierunkiem metalowym, a w po następnych trzech przeniesiono do Sochaczewa.

Upór i determinacja

Społeczność Wyszogrodu ponownie podjęła starania o otwarcie Liceum Ogólnokształcącego. Za jego lokalizacją przemawiało również dogodne dla dojeżdżających położenie. Nad ideą powstania szkoły bardzo aktywnie pracował Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie pod kierunkiem Jana Bolesława Kicko, organizując wiele imprez kulturalnych i dochodowych, aby stworzyć jej bazę materialną. Komitet otrzymał pochwały i wyróżnienia od władz oświatowych. Jednak dzięki wysiłkom Stanisławy i Jana Bolesława Kicko, Ludwika Kasprzyka, Tadeusza Kołodziejskiego i Mieczysławy Magnuszewskiej, ich interwencjom u różnych władz, udało się i Liceum w Wyszogrodzie powstało. Starania wsparła Aurelia Popiół, siostra Stanisławy Kicko, starszy wizytator Ministerstwa Oświaty i Wychowania, oraz Wacław Tułodziecki, poseł Ziemi Mazowieckiej, ówczesny sekretarz CRZZ, a później minister oświaty. Bez ich wsparcia nie udałoby się złamać machiny biurokratycznej i politycznej ówczesnego państwa i uzyskać zgody na otwarcie Liceum.

Władze oświatowe w sierpniu 1957 roku zgodziły się na otwarcie jedenastoletniej szkoły. Od 1 września rozpoczęła naukę klasa ósma. Liceum umieszczono w gmachu Szkoły Podstawowej.

Trwała dzięki pasji

W pierwszych latach funkcjonowania szkoła miała olbrzymie trudności, spowodowane ciężkimi warunkami lokalowymi. W związku z brakiem sal nauka była trójzmianowa. Ze względu na trudne warunki lokalowe i konieczność rozbudowy szkoły został powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który wraz z Komitetem Rodzicielskim i dyrektorem Janem Pankowskim wystąpił o przyznanie funduszy na budowę nowego gmachu. Na rzecz budowy udało się społecznie zebrać ponad 1 mln zł.

28 września 1968 roku uczniowie, grono pedagogiczne i władze przygotowywały się do otwarcia nowego budynku szkoły. Spełniło się marzenie nauczycieli, uczniów i społeczności wyszogrodzkiej. 20 października 1973 roku szkoła otrzymała imię Jana Śniadeckiego. Uroczystego aktu nadania imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Jerzy Kuberski, Minister Oświaty i Wychowania. Sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski, a przekazał go młodzieży dyrektor szkoły Jerzy Kowalski. Szkoła została także odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Rośnie i ciągle się zmienia

Z roku na rok przybywało uczniów, uzupełniano wyposażenie klas w nowe pomoce naukowe, przeprowadzano remonty szkoły i internatu. W 30-lecie szkoły został zorganizowany I Zjazd Absolwentów szkoły, obejmujący roczniki 1962-1982. 12 marca 2003 roku z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego i Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Wyszogrodzie w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego odbyło się Forum Europejskie.

Obecnie szkoła dysponuje 21 salami, pracownią komputerową, biblioteką i czytelnią, salą gimnastyczną, szatnią, archiwum, pomieszczeniami administracyjnymi, pawilonem gastronomicznym, internatem, gabinetem dentystycznym i bufetem. Klasy wyposażone są w pomoce naukowe, pomoce audiowizualne oraz komputery. W 2002 roku szkoła zostaje przemianowana na Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego.

Tę bogatą historię szkoły i ludzi z nią związanych przypomniano w prezentacji multimedialnej. Po czym osobom wspierającym placówkę oraz rodzinom jej twórców przekazano pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz podziękowania. Na absolwentów czekał trzeci tom dziejów szkoły z lat 2017-2022, uzupełniony listami absolwentów i kolorowymi zdjęciami z życia szkoły.

W części artystycznej zespół ART., wywodzący się z uczniów Zespołu Szkół w Wyszogrodzie, przygotował koncert przebojów, przypominając hity z 65 lat. Uhonorowano też nadal pracującą Barbarę Gontarczyk, obchodzącą jubileusz 45-lecia pracy zawodowej. Nie zapomniano o byłych dyrektorach szkoły i nauczycielach. Na zakończenie zaproszono obecnych na obiad i urodzinowy tort.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz