Silne samorządy są przyszłością

Reklamy

W Senacie RP 25 maja liderzy partii opozycyjnych podpisali deklarację o współpracy z Ruchem Samorządowym „Tak! Dla Polski”. W spotkaniu wzięło udział kilkuset samorządowców z całej Polski, w tym także Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, który od samego początku wspiera silny ruch samorządowy.

 Ruch „Tak! Dla Polski” postuluje silne samorządy lokalne jako podstawę i bazę silnego kraju. W opinii działaczy tego ruchu działania władz centralnych powinny być nakierowane na sprzyjanie i wspieranie samorządów jako przedstawicielstw obywatelskich.

Więcej dla gmin

 Podpisany dokument zawiera 6 postulatów samorządowych, które w swoich założeniach zmierzają do odbudowy praworządnej i demokratycznej Polski, opartej o europejskie wartości, szanującej godność każdego człowieka, będącej ważnym ogniwem międzynarodowej wspólnoty. Większość lokalnych, niedużych samorządów jest za daniem większych uprawnień samorządom lokalnym. Za tym również postuluje Marek Olechowski, wójt gminy Teresin.

Wśród zgłaszanych postulatów jest żądanie zwiększenia udziału samorządów w dochodach z PIT na wszystkich szczeblach np. gmin z 39 do 49 procent. Samorządowcy postulują również utworzenie Funduszu Rozwoju Polski Lokalnej, jako mechanizmu, który przyczyni się do wyrównania rozwoju obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Chodzi o zwiększenie budżetów na tereny bardziej potrzebujące wsparcia. Ma to na celu wyrównanie statusu gospodarczego i równomierny rozwój całego kraju na zasadach ekonomiczno – społecznych.

Fundusz Rozwoju Polski Lokalnej miałby być przekazywany corocznie jako stałe, dodatkowe źródło dochodów własnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Byłby on wyliczany algorytmem opartym na zamożności danej gminy, jej obszarze, liczbie ludności, długości dróg gminnych, powierzchni terenów chronionych i poziomu wodno-kanalizycyjnego.

– Takie gospodarowanie ma sens, bo pozwala na bardziej oszczędne i dynamiczne kierowanie budżetem gmin. Daje też większe gwarancje wsparcia na konieczne zadania własne gminy –mówi przedstawiciel z powiatu sochaczewskiego.

Samorządowcy domagają się też zmian w edukacji. Chcą reformy w kwestii subwencji oświatowej i większej autonomii nauczycieli w kształtowaniu programu, a więc bardziej elastycznej i nowoczesnej szkoły, możliwości decydowania w części o programach i niekierowania szkołą w sposób zcentralizowany. Chcą też dynamicznych zmian w energetyce, ekologii i ochronie zdrowia, które nie będą tylko zmianami życzeniowymi na papierze, a faktycznymi, niezmuszającymi jednocześnie gmin wiejskich do ponoszenia zbyt wysokich kosztów.

Porozumienie zawarte

Ze strony Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski” deklarację podpisał prezes ruchu Jacek Karnowski oraz Rafał Trzaskowski, przewodniczący Rady Politycznej Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”. Ze strony parlamentarzystów podpisy pod deklaracją złożyli Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, Szymon Hołownia, przewodniczący Polska 2050, Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego i Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Ostatnie 30 lat, a szczególnie czas pandemii i pomocy uchodźcom, pokazało, że Polska nie może funkcjonować bez samorządów, bez społeczeństwa obywatelskiego i bez wartości europejskich – mówił Jacek Karnowski.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu RP, po którym odbyła się debata „Od samorządu do samorządności”, którą poprowadził Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki. Wzięli w niej udział politycy i samorządowcy, m.in. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Ruch Samorządowy „Tak! dla Polski” został oficjalnie powołany do życia w grudniu 2021 roku. Skupia kilkuset samorządowców z całej Polski, zarówno z dużych miast, jak i z mniejszych miejscowości. Członkowie Ruchu bardzo mocno akcentują konieczność decentralizacji władzy w Polsce i scedowania więcej obowiązków na struktury lokalne. Akcentują też, by zgodnie z interesem społecznym i ekonomicznym przyznawać dotacje, nie kierując się interesami politycznymi i partykularnymi.

Bogumiła Nowak

Fot. Marek Olechowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz