Rok zakończony nadwyżką

8 czerwca odbyła się jedna z ważniejszych w roku sesji rady miasta. W jej trakcie przeprowadzono dwa głosowania w sprawie udzielenia Piotrowi Osieckiemu wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok. Burmistrz uzyskał je stosunkiem głosów 12 „za”, przy 8 „przeciw”.

Głosowania poprzedziły debaty o Raporcie o stanie miasta oraz Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. Referując podstawowe dane z raportu burmistrz zaznaczył, że 2021 roku był trudny ze względu na covid, trudności z dostawami towarów na place budów, a w drugiej połowie roku samorząd zaczął odczuwać rosnące ceny paliw i energii. Mimo to dokończył wszystkie inwestycje w terminie, rozliczył się z wykonawcami, osiągnął wyższe dochody niż zakładano, zakończył rok z nadwyżką. Na dobry wyniki wpływ miała wielka dyscyplina finansowa całej samorządowej rodziny, czyli ratusza i wszystkich podległych mu jednostek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, zakładów i spółek komunalnych. Obecnie ratusz przygotowuje się do sięgania po dotacje z budżetu UE 2021-2027. Podziękował mieszkańcom, swym współpracownikom, a szczególnie dwunastce radnych z PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego za wspieranie rozwoju miasta, głosowanie na sesjach za dobrymi pomysłami i projektami.

Odniósł się też do stale powtarzanego przez opozycję zarzutu, że miasto jest nadmiernie zadłużone. Piotr Osiecki przypomniał, że rocznie obsługa zobowiązań pochłania kilka procent budżetu, i nawet w czasach rosnących stóp procentowych nasz samorząd bez trudu poradzi sobie z ich spłatą. Nasz dług, na tle miast podobnej wielkości, wypada więcej niż dobrze. Potwierdza to regularnie Regionalna Izba Obrachunkowa czuwająca nad finansami samorządów, która pozytywnie wypowiedziała się o realizacji budżetu miasta w 2021 roku.

Opinię RIO o wykonaniu budżetu miasta w 2021 roku odczytała skarbnik Jolanta Brzóska. Izba stwierdziła m.in. że dochody zaplanowano na 206,8 mln, a faktycznie wyniosły 211,3 mln (102,2 proc. planu). Wydatki miały wynieść 215,6 mln a faktycznie wydano 208,9 mln (96,9 proc.), co oznacza, że miasto zakończyło rok z nadwyżką. RIO podkreśliła w swej opinii, że samorząd spłacił raty wcześniej zaciągniętego kredytu, pożyczki oraz wykupił obligacje komunalne za łćznie ponad 5 mln. Na koniec roku zobowiązania miasta wyniosły 49,9 mln zł, a wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył dopuszczalnych limitów.

Dyskusja nad raportem i sprawozdaniem budżetowym była krótka. Szefowa klubu radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego Krystyna Dybiec oświadczyła, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, raportem a zwłaszcza opinią RIO – radni Forum będą „za” udzieleniem wotum zaufania i absolutorium. Z kolei głos radnych opozycji można podsumować jednym zdaniem – kondycja finansowa miasta jest słaba a władze miasta nie mają żadnej wizji jego rozwoju. Koalicja dla Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy zapowiedzieli, że będą przeciw.

Po tym oświadczeniu głos zabrał burmistrz, który stwierdził, że prawda jest okrutna i opozycja nie popiera w tej kadencji żadnych inwestycji motywując to czterema procentami budżetu, jakie przeznacza się obsługę zobowiązań i spłatę rat.

– Macie prawo, taką decyzję polityczną podjęliście, tego się trzymacie, jesteście zdyscyplinowani, nie ma problemu. Ja się tylko cieszę, i podejrzewam że większość mieszkańców Sochaczewa się cieszy, że nie jesteście w większości, bo nie powstałby amfiteatr, ulica 15 Sierpnia itd. – mówił.

Za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium głosowali radni Sochaczewskiego Forum Samorządowego i PiS: Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Sylwester Kaczmarek, Arkadiusz Karaś, Selena Majcher, Piotr Pętlak, Renata Sokołowska, Edward Stasiak, Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński.

Przeciw głosowali radni PO, Koalicji dla Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy: Janusz Bąbała, Robert Błaszczyk, Zofia Denisiewicz, Marek Gołkowski, Adam Kloch, Alicja Korkosz, Jacek Krzemiński, Jolanta Kulpa-Szczepaniak.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz