Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie

Po raz kolejny został złożony wniosek na rewitalizację stawu w Młodzieszynie do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i został pozytywnie rozpatrzony. Gminie Młodzieszyn przyznano pomoc finansową w wysokości 259.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, na realizację zadania, pn. „Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie”.

Zadanie będzie polegało na rewitalizacji istniejącego stawu retencyjnego w Młodzieszynie, zlokalizowanego w sąsiedztwie zabytkowego parku podworskiego. Zakres prac będzie obejmował w pierwszej kolejności oczyszczenie stawu z namułów oraz wykonanie profilowania brzegów i skarp, a następnie wykonaniu płotków faszynowych celem zabezpieczenia skarp zbiornika.

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz