Przekazano promesę na blisko 14 mln zł z Polskiego Ładu dla Gminy Młodzieszyn

Reklamy

W związku z pozyskanym przez Gminę Młodzieszyn dofinansowaniem z rządowego programu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w dniu dzisiejszym Pan Minister Maciej Małecki oficjalnie przekazał symboliczny czek/promesę na ręce Wójt Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk oraz obecnych radnych, sołtysów i mieszkańców.
Gmina Młodzieszyn po raz pierwszy otrzymała tak duże dofinansowanie na łączną kwotę 13.765.000 ,00 złotych na realizację trzech zadań:

  1. „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w Gminie Młodzieszyn”

Otrzymane dofinansowanie – 4.683.500,00zł

  1. „Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn”

Otrzymane dofinansowanie – 4.626.500,00zł

  1. „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Młodzieszyn”

 Otrzymane dofinansowanie – 4.455.000,00zł

 -„Serdecznie dziękujemy Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za pomoc w pozyskaniu rekordowej dla Gminy Młodzieszyn kwoty dofinansowania, dzięki której możemy rozwijać naszą infrastrukturę drogową, sportową i rekreacyjną, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż udało się pozyskać środki finansowe w kwocie bliskiej 14 milionów złotych. To ogromna suma, którą przeznaczymy na inwestycje sportowe, drogowe i wodociągowe. Dzięki tak dużej kwocie dofinansowania uda się zrealizować wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane przez gminę Młodzieszyn w ramach tego programu. Dziękujemy!” – mówi Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

W ramach pierwszego zadania zaplanowano realizację inwestycji zarówno poprzez budowę, przebudowę jak i modernizację dróg gminnych. Inwestycje polegać będą na przebudowie istniejących nawierzchni bitumicznych, jak również położeniu nowych nawierzchni bitumicznych na drogach gruntowych wraz z poboczami z kruszyw łamanych.  W części modernizowanych dróg założono również: budowę kanałów technologicznych zabezpieczających możliwość rozbudowy usług telekomunikacyjnych, zjazdów na posesję oraz doświetlenie dróg energooszczędnymi solarnymi lampami typu LED.

W ramach drugiego zadania zostaną zaprojektowane i wybudowane zbiorniki magazynowe/retencyjne wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zestawów pomp podnoszących ciśnienie oraz węzłów wodociągowych wyposażonych w kompletne zestawy zasów wodociągowych. Mając na uwadze odczuwalne dla mieszkańców braki ciśnienia wody, uwzględniono lokalizację nowych zbiorników w miejscowościach: Adamowa Góra, Janów i Kamion. Dodatkowo założone do wybudowania zestawy pompowe podnoszące ciśnienie, które pozwolą na pracę sieci wodociągowej przy zadanych oczekiwanych parametrach – dotyczy wodociągowej sieci rozdzielczej jednocześnie zapewniającej wodę na cele p.poż. Jednocześnie zakres inwestycji dopełni rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Młodzieszyn, między innymi w miejscowościach Bieliny, Olszynki, Adamowa Góra.

Natomiast realizacja trzeciego zadania będzie skupiona na:

-budowie budynku służącego jako zaplecze wraz z widownią przy nowo wybudowanym obiekcie lekkoatletycznym przy szkole podstawowej  w Młodzieszynie wraz z doposażenie placu zabaw,

-budowie skateparku i pumptracku oraz rozbudowie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie,

-budowie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Kamionie wraz z doposażeniem placu zabaw,

-budowie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Janowie wraz z doposażeniem placu zabaw.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz