Pielęgnacja w pasie drogowym

Fot. UG Nowa Sucha
Reklamy

NOWA SUCHA W gminie Nowa Sucha podsumowano wiosenne prace polegające na pielęgnacji drzew i obcince gałęzi w pasie drogowym dróg gminnych. 

Co roku działania te są podejmowane i mają charakter porządkowy. Wpływają one na poprawę przejezdności, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo na drodze. Ponadto pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej z Nowej Suchej dokonali także prac konserwująco-czyszczących infrastrukturę   oświetleniową. W niektórych miejscach lampy nie były widoczne z powodu ich zasłonięcia i dochodziło do naprężeń przewodów elektrycznych. Prace porządkowe zostały przeprowadzone w sołectwach Kurdwanów, Kościelna Góra, Marysinek, Rokotów, Nowy Kozłów Pierwszy, Kornelin-Leonów, Okopy, Kozłów Biskupi. Prace nieco wcześniej, na początku wiosny, wykonano w sołectwie Zakrzew, Nowa Sucha, Mizerka, Nowy Kozłów Drugi. Nie objęło to wszystkich terenów gminy. Jednak z uwagi na wegetację drzew, przycinka jest teraz niewskazana, gdyż może na nie źle wpłynąć. Stąd prace pielęgnacyjne będą kontynuowane w okresie jesienno-zimowym. W harmonogramie prac są jeszcze sołectwa Nowy Dębsk, Antoniew, Stary i Nowy Białynin, oraz Roztropna i dalsza część Nowej Suchej. Na bieżąco będzie monitorowany aktualny stan infrastruktury oświetleniowej i terenów zielonych. Całość prac nadzorował kierownik referatu ZGK w Nowej Suchej.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz