Milionowe wsparcie dla stowarzyszeń

Fot. Pixabay
Reklamy
Samorząd miejski współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami zlecając im m.in. wykonywanie różnego rodzaju zadań publicznych i wspierając je przy tym finansowo. W tym roku, w formie dotacji, ratusz rozdzieli prawie 900 tysięcy złotych, ale pomoc dla tzw. trzeciego sektora będzie mieć znacznie większą wartość i zakres.

Na początku tego roku przeprowadzono i rozstrzygnięto tak zwany duży konkurs na zadania z zakresu sportu. Po wsparcie z łącznej puli 600 tys. zł sięgnęło kilkanaście działających w Sochaczewie klubów i stowarzyszeń.

Druga pula, na szeroko pojętą kulturę, rekreację, wsparcie seniorów i profilaktykę to łącznie 270 tysięcy i trzynaście otwartych konkursów ofert, z których większość już rozstrzygnięto. W ramach programów profilaktycznych miasto poszukiwało organizacji, które przygotują półkolonie letnie, cykl otwartych turniejów, zawody sportowe oraz obozy dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa. Organizacje sportowe mogły ubiegać się o kolejne dofinasowania, a do podziału było 116 tys. zł.

Kolejne konkursy dotyczyły m.in. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym wsparcia rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans, czy działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Miasto zleciło też zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

– W ogłaszanych przez nas konkursach wzięła udział liczna grupa sochaczewskich organizacji pozarządowych. Katalog zlecanych zadań jest bardzo różnorodny. Większość stowarzyszeń mogła znaleźć coś dla siebie, coś związanego ze swoją codzienną działalnością – mówi Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych UM.

Inwestują w siebie
I dodaje, że pieniądze pozyskiwane w konkursach organizacje przeznaczają na realizację projektów prowadzonych wspólnie z miastem, ale z myślą o przyszłości inwestują również w siebie.

– Kupują namioty, stoły i inne elementy własnych stoisk wykorzystywane potem wielokrotnie podczas różnych imprez plenerowych na terenie miasta, gdzie organizacje  mogą prowadzić akcje promocyjne i prezentować swoją ofertę – mówi Agata Kalińska.

Większość, bo dziewięć z trzynastu konkursów, zostało już w pełni rozstrzygniętych. W trzech z zakresu kultury, edukacji historycznej i turystyki – zakończyła się druga tura naboru. Teraz wnioski, najpierw pod względem formalnym a później merytorycznym, oceni komisja konkursowa. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszej połowie lipca.

Ostatnia profilaktyka
Niebawem ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków. Zadanie dotyczy realizacji programów na terenie sochaczewskich szkół na temat zagrożeń wynikających z używania dopalaczy. Zajęcia rozpoczną się w nowym roku szkolnym. Organizacja pozarządowa zainteresowana podjęciem się tego zadania będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł. Pełen wykaz zadań zleconych przez miasto organizacjom pozarządowym w 2022 roku można znaleźć na portalu Sochaczew.pl.

Nagrody, stypendia
Dodajmy, że wsparcie ratusza dla klubów i stowarzyszeń ma też inny wymiar – sportowcy otrzymują stypendia finansowane z budżetu miasta, nagrody za wybitne osiągnięcia, miasto funduje puchary na zawody itp. Tylko w ubiegłym roku wydało na ten cel 140 tys. zł. Kluby, UKS-y i stowarzyszenia od lat nie płacą za korzystanie z obiektów miejskich – kramnic, hal, boisk, innej infrastruktury, a to też konkretne wsparcie.

Orka już nie popłynie?
W tym roku jedno stowarzyszenie podjęło decyzję o zakończeniu działalności i nieprzyjęciu przyznanej mu już dotacji. Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „Orka” ogłosiło, że powodem tego miałoby być odebranie jednego z dwóch torów w pływalni przy ul. Olimpijskiej, co uniemożliwia skuteczne szkolenie młodych zawodników.

– Nie wiem jakie są prawdziwe przyczyny rozwiązania „Orki”, ale z całą pewnością nie takie, jak podaje jej prezes. Z jednego toru zawodnicy korzystali przez siedem ostatnich lat i nie zgłaszano w związku z tym żadnych uwag. Zmiana nastąpiła w 2015 roku, a podyktowana była zmniejszającą się z roku na rok liczbą zawodników faktycznie uczestniczących w treningach – informuje naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych UM.

W latach 2015-2021 przedstawiciele stowarzyszenia korzystali z pływalni nieodpłatnie w wymiarze 11-12 godzin tygodniowo. MOSiR od lat prowadzi szczegółową analizę wejść stowarzyszeń na obiekty sportowe, a frekwencja zawodników uczestniczących w treningach ma w oczywisty sposób wpływ na umowy dotyczące nieodpłatnego udostępnienia obiektów. Stowarzyszenie działało od 2005 roku, jako jedna z trzech sekcji pływackich w mieście, obok sochaczewskiego WOPR i UKS „Dwójka”.

– Aktywne  sochaczewskie stowarzyszenia zawsze mogą liczyć na naszą życzliwość i tak było przez lata z „Orką”. W latach 2011 – 2021 „Orka” otrzymała wsparcie od samorządu miejskiego w łącznej wysokości prawie 263 tys. zł. W formie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu sportu 73 tys. zł, a w formie nieodpłatnych wejść na basen aż 190 tys. zł. Oczywiście, gdyby „Orka” chciała wznowić swoją aktywność, zawsze będzie mile widziana – dodaje Agata Kalińska.

Dodajmy, że w tegorocznych konkursach dotacyjnych Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe złożyło kilka projektów i skutecznie sięgnęło po 22,2 tys. zł a UKS „Dwójka” po 10 tys. zł.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz