Lotnisko na rogatkach Sochaczewa

Mający powstać w Baranowie Centralny Port Komunikacyjny będzie oddalony od Sochaczewa zaledwie o 8 kilometrów. Natomiast jego teren będzie bezpośrednio graniczył z Szymanowem i Strugami. Na temat przedstawionego wariantu lotniska mieszkańcy naszego powiatu będą mogli się wypowiedzieć podczas konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone w tym tygodniu.

W ubiegłym tygodniu władze spółki Centralny Port Komunikacyjny przedstawiły wariant inwestorski przyszłego lotniska, które ma zostać wybudowane w okolicy Baranowa – jak informują władze spółki: „(…) odbywał się na podstawie analiz wielokryterialnych wykonanych dla poszczególnych komponentów przedsięwzięcia. Ze względu na złożoność inwestycji wybór wariantu był sekwencyjny: rozpoczął się od wyboru lokalizacji lotniska, do której dopasowano lokalizację węzła kolejowego, a następnie dróg i pozostałych elementów.

W ramach analiz brane były pod uwagę takie aspekty, jak m.in.: integracja lotniska z koleją, efektywność techniczna i operacyjna infrastruktury, wpływ społeczny, doświadczenie pasażerów, wydatki inwestycyjne, łatwość realizacji robót budowlanych, wpływ prac na otoczenie i na środowisko, uwarunkowania dotyczące nabywania gruntów i zakładana przydatność/elastyczność planowanych rozwiązań na przyszłość, czyli dalszą możliwość rozbudowy, aby uniknąć ograniczeń, jakie są obecne m.in. na Lotnisku Chopina.

Większy niż Sochaczew

Z przedstawionego wariantu wynika, że teren lotniska będzie oddalony od Sochaczewa o około 8 kilometrów. Natomiast na terenie powiatu sochaczewskiego będzie on bezpośrednio graniczył z Szymanowem i Strugami. Przedstawiona koncepcja różni się od tej zaprezentowanej w grudniu ubiegłego roku. O ile w pierwszej wersji teren CPK miał mieć powierzchnię 41 km kw., to teraz jest to 28 km kw. Dla porównania, powierzchnia Sochaczewa to 26 km kw. Dodajmy, że wybrany obszar, na którym ma zostać zlokalizowany CPK, leży na terenie 11 gmin, a 75,6 procent to grunty orne, 14,8 procent to pastwiska.

Z przestawionego dokumentu wynika, że na tym obszarze zostaną zlokalizowane dwa pasy startowe o długości 3,8 km każdy. Istotne jest to, że żaden z nich nie będzie wychodził na Sochaczew. Będą one zlokalizowane równolegle do przebiegającej obok autostrady A2. Należy również wspomnieć o tym, że oba pasy będą oddalone od siebie o 2,5 km. W tym północny od strony Szymanowa. Pomiędzy nimi powstanie terminal pasażerski, a pod nim zostanie ulokowana stacja kolejowa CPK. Na tym jednak nie koniec. Otóż przedstawiony projekt zakłada budowę jeszcze dwóch dodatkowych stacji kolejowych: CPK Wschód na końcu lotniska od strony Baranowa i CPK Zachód na początku pasa startowego na wysokości Aleksandrowa i Guzowa. Do tego powstaną dwie strefy. Pierwsza biurowo-konferencyjna o nazwie Airport City, z kolei będzie składała się ze strefy cargo oraz hangarów serwisowych. Plany zakładają również budowę łącznicy, czyli linii kolejowej, która pozwoli ominąć ruchowi towarowemu teren lotniska. Wokół lotniska powstanie pięć przystanków: Guzów, Henryszew, Kawęczyn, Kopiska, Wiskitki, które skomunikują port z pobliskimi miejscowościami.

Oceń wariant

Spółka zapewnia, że wybrany układ lotniska i inwestycji towarzyszących minimalizuje negatywny wpływ na otoczenie i zapewnia optymalne parametry funkcjonalne. A zaprezentowany wariant inwestorski będzie elementem wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej), który spółka CPK planuje złożyć w trzecim kwartale tego roku. Decyzja środowiskowa to bardzo ważny element i krok naprzód w ramach procesu inwestycyjnego. Na jej podstawie inwestor może ubiegać się o uzyskanie kolejnych wymaganych decyzji administracyjnych, np. tzw. decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia wodno-prawnego czy pozwolenia na budowę.

Dlatego zostanie on poddany konsultacjom społecznym, które potrwają do 30 czerwca. Każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł wyrazić zdanie przy pomocy formularza dostępnego pod adresem https://www.cpk.pl/pl/konsultacje

Dla wygody mieszkańców zostaną dodatkowo uruchomione punkty informacyjne, czynne w godzinach od 10.00 – 18.00, w których wszyscy zainteresowani będą mogli z pomocą asystenta wprowadzić swoje uwagi bezpośrednio do formularza konsultacyjnego. W Sochaczewie biuro czynne będzie 22 i 23 czerwca w kinie Odeon przy ul. Żeromskiego 8.

Jerzy Szostak

fot. CPK

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz