Kolejna kadencja Młodzieżowej Rady

Fot. Pixabay

Już po raz drugi z 1 czerwca ruszył nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Rada pierwszej kadencji zakończy swoją pracę pod koniec bieżącego roku. Do udziału w naborze zapraszani są młodzi, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski.

 – Jeśli chcesz angażować się w działania ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży z obszaru objętego działalnością Ministerstwa Klimatu i Środowiska, analizować projekty, programy i dokumenty, a także przedstawiać swoje opinie i propozycje, to koniecznie aplikuj i zgłoś chęć do pracy w tej radzie – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie.

Oferta dla ambitnych

Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru tzn. 1 czerwca miały ukończone 15 lat, ale jednocześnie nie miały skończonych 26 lat. Nie jest ważne z jakiego środowiska społecznego, czy miasta, miejscowości lub wsi pochodzi aplikująca osoba. Ważne zaangażowanie w sprawy ekologii, poziom wiedzy o środowisku naturalnym i chęć do pracy. W naborze wyłonione zostaną 32 osoby z terenu całej Polski. Rada zostanie podzielona na dwie 16-osobowe grupy pod względem wieku. W pierwszej grupie znajdą się osoby poniżej 20 roku życia, urodzone między 2 czerwca 2002 roku a 1 czerwca 2007 roku. W tej grupie wiekowej z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden uczestnik z naboru z najwyższą oceną merytoryczną. Natomiast w grupie powyżej 20 roku życia decydować będzie wiedza merytoryczna, ale bez podziału na województwa. Tu wybierani będą urodzeni między 2 czerwca 1996 roku a 1 czerwca 2002 roku. Czasu już jest niewiele, gdyż zgłoszenia zbierane są do 30 czerwca.

Aby wziąć udział w naborze, wystarczy wysłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Druk zgłoszenia oraz regulamin do MRK są dostępne na stronie internetowej ministerstwa w zakładce zgłoszenia naboru. Potem należy wypełnione druki przesłać na adres  nabor.mrk@klimat.gov.pl

Ekologiczne wsparcie

Aby wiedzieć, czym zajmują się młodzi radni, można zerknąć na strony dotyczące prac Młodzieżowej Rady Klimatycznej pierwszej kadencji na profilu rady na facebooku facebook.com/mlodziezowaradaklimatyczna/ oraz na instagramie.

Do zadań członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej dotyczące klimatu, energii i środowiska, a w szczególności na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych, w tym propozycji nowych rozwiązań. Rada ma również kreować i promować wśród młodzieży postawy proekologiczne i proklimatyczne, jak też zwiększać poziom wiedzy w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej, dotyczącej klimatu i środowiska.

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej ministerstwa do 25 października. Szanse, by kandydować na jedno miejsce z Mazowsza i naszego powiatu, wśród najmłodszych nie są duże. O wiele większą możliwość, aby dostać się do MRK mają osoby po 20 roku życia, gdzie nie ma już podziału na województwa. Warto więc spróbować, jeśli sprawy klimatyczne są komuś bliskie, zwłaszcza swojego regionu.

 Bogumiła Nowak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz