Kolejna droga w Młodzieszynie z dofinansowaniem

fot.pixabay

Gmina Młodzieszyn otrzymała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn” w wysokości 184 000,00 zł.

Dotacja przyznana została w wyniku złożonego wniosku w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tzw. FOGR.

W ramach realizacji zadania zostanie przebudowany odcinek 718 mb na ul. Wierzbowej w Młodzieszynie od strony drogi krajowej nr 50.
Położona zostanie nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową oraz obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego. Na przebudowywanym odcinku drogi zostanie również zamontowane niezbędne oznakowanie pionowe.

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz