Jednogłośne wotum zaufania

RYBNO Podczas obrad czerwcowej sesji Rady Gminy Rybno radni udzielili jednogłośnie Damianowi Jaworskiemu, wójtowi gminy, absolutorium i wotum zaufania. Bez zastrzeżeń został zaakceptowany Raport o stanie gminy Rybno za 2021 rok i sprawozdania finansowego za miniony rok.

To, co udało się nam zrobić, osiągnąć i zrealizować w 2021 roku, to nasz wspólny sukces, nasza ciężka praca.  Receptą na to jest udana współpraca z Radą Gminy Rybno, pracownikami urzędu, skarbnikiem Grażyną Dybiec, sekretarzem gminy Krystianem Gołębiewskim oraz gminnymi jednostkami GOPS w Rybnie, Szkołą Podstawową im. Zygmunta Pruskiego, Gminną Biblioteką Publiczną, Jednostkami OSP. Bez ich pracy nie byłoby zrealizowanych tyle pomysłów i inwestycji – zaznaczył Damian Jaworski.

Podziękował też za współpracę przedstawicielom lokalnych władz samorządowych – powiatowych i mazowieckich – sejmiku i województwa, władzom centralnym – przedstawicielom regionu w Sejmie, sołtysom, radom sołeckim i strażakom.

Jako wójt zobowiązuję się do podejmowania kolejnych działań na rzecz i w interesie mieszkańców gminy Rybno. Będę się starał dbać o każde sołectwo, ponieważ każde z nich jest jednakowo ważne. Ważny jest każdy mieszkaniec, jego problemy i potrzeby. Liczę na dalszą współpracę, sugestie, pomoc i dobre rady naszych mieszkańców – dodał wójt gminy Rybno.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz