Jednogłośne absolutorium dla Moniki Pietrzyk

W czwartek 26 maja odbyła się LIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, podczas której Wójt Monika Pietrzyk uzyskała absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku.

W powiecie sochaczewskim pierwsza sesja absolutoryjna odbyła się w Gminie Młodzieszyn. Rada Gminy Młodzieszyn jednogłośnie udzieliła absolutorium wójt Monice Pietrzyk za wykonanie budżetu w 2021 roku.

Absolutorium poprzedzone zostało przedstawieniem przez wójt Monikę Pietrzyk raportu o stanie gminy, obejmującego podsumowanie ubiegłorocznej działalności, w szczególności realizacji polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu oraz jednogłośnie podjętą uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

Po udzieleniu votum zaufania i absolutorium przyszedł czas na gratulacje i podziękowania.  Sekretarz Anna Sobieraj wspólnie ze Skarbnikiem Małgorzatą Zawadzką, przedstawiciele Rady Gminy Młodzieszyn, kierownicy jednostek podległych i dyrektorzy szkół wręczyli Wójt Monice Pietrzyk symboliczne kwiaty.

Wójt podziękowała radnym za udzielone absolutorium i przyjęcie raportu o stanie gminy

Bardzo dziękuję Radnym za udzielenie mi absolutorium.  Wszystkie nasze działania, dzięki którym Gmina Młodzieszyn się rozwija, nie byłyby możliwe bez pełnej akceptacji Radnych Rady Gminy Młodzieszyn. Wszystko co dzieje się w naszej gminie jest naszym wspólnym sukcesem. Dziękuję również pracownikom urzędu, gdyż to oni pracowali przez cały rok nad realizacją inwestycji i zadań, których podsumowanie znalazło się w Raporcie o stanie gminy. W 2021 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje, które są w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Rok 2022 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek kolejnych. W szczególności pragnę podziękować za współpracę Sekretarz gminy Annie Sobieraj oraz Skarbnikowi gminy Małgorzacie Zawadzkiej. Mam nadzieję, że uda nam się razem wykonać jeszcze wiele inwestycji.”– podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz