DOFINANSOWANIE NA PRYWATNY LAS

Fot. Pixabay

Od 20 czerwca do 29 lipca biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. O dotacje mogą ubiegać się prywatni posiadacze lasów. Warunkiem jest jednak to, że muszą być to co najmniej 11-letnie obszary leśne do 40 hektarów. W tym naborze po raz pierwszy można składać wnioski także poprzez aplikację eWniosekPlus.

Wsparcie finansowe przyznawane jest właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Jednak są pewne ograniczenia formalne. Aby otrzymać dotację, należy mieć w dniu wnioskowania o dotację nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów lub ewidencji gospodarstw rolnych albo też ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Trzeba spełnić warunki

Przy składaniu dokumentów o wsparcie konieczne jest przedstawienie zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, który sporządzony jest przez nadleśniczego z danego nadleśnictwa. Tak więc dokumentacja przedstawiana przy wniosku musi być zgodna z dokumentacją środowiskową na danym terenie i w danym nadleśnictwie, czyli mieć wsparcie profesjonalnych leśników.

Dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych co najmniej w wieku 11 lat, ale nie starszych niż 60 lat, o powierzchni od 0,1 do 40 hektarów. Wnioskowanie o dotację obejmuje lasy nieobjęte premią pielęgnacyjną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i tych, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty, wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Ważne jest to, że nieruchomość leśna musi być w ewidencji gruntów i budynków wykazana i zapisana jako las.

Dofinansowanie przyznawane jest w zależności od powierzchni leśnej, na której prowadzone są konkretne działania. Wysokość dotacji jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju prowadzonych inwestycji oraz warunków, w jakich ma być ona realizowana.

Kwota ta waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia siatką o wysokości co najmniej 2 metrów, do 14 213 zł za hektar przy wniosku na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, polegającej na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12 stopni.

Pomoc finansową można otrzymać na wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, wprowadzenie podszytu, założenie remizy, czyszczenia późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Agencja czeka

Wnioski o dofinansowanie można składać od 20 czerwca do 29 lipca osobiście poprzez platformę ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową na adres biura powiatowego ARiMR. Dokumenty w całości po raz pierwszy będą mogły być składane również przez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem PUE.

– To dobra wiadomość dla posiadaczy lasów. Tylko wszystko, co i jak będzie zorganizowane, okaże się po przyznaniu dotacji. Liczę, że uda mi się taki wniosek złożyć i dzięki temu poprawić stan zadrzewienia mojego lasu mówi jeden z prywatnych właścicieli nieruchomości leśnych z powiatu sochaczewskiego. Liczy, że jego wniosek uzyska aprobatę Agencji i przyznane fundusze pozwolą na rozbudowę drzewostanu.

 Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz