43-latek zatrzymany z podejrzeniem o stosowanie przemocy domowej

Fot. symboliczne Policja

Dzielnicowy chcąc zapewnić bezpieczeństwo domownikom wykorzystał przepisy wprowadzone dwa lata temu, które nadały policjantom uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie. Są przy tym natychmiast wykonalne i wskazują m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc lub podejrzana o jej stosowanie, będzie obowiązana zachować. Nie ma też znaczenia, kto jest właścicielem nieruchomości.

Nakazy i zakazy obowiązują przez 14 dni, ale oba pokrzywdzona może złożyć wniosek do sądu o ich przedłużenie. Osoba naruszająca nakazy i zakazy wydane przez policjanta podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. W przypadku sprawców  tego rodzaju wykroczeń stosuje się postępowanie przyspieszone.

asp. Agnieszka Dzik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz