Zgłoś się do udziału w debacie

Na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.559 z późn. zm.) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Sochaczewie raport o stanie Miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium burmistrzowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie Miasta przeprowadza się debatę.

RAPORT O STANIE MIASTA SOCHACZEW ZA 2021 ROK

Debata nad Raportem o stanie Miasta Sochaczew odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie w dniu 8 czerwca 2022 roku. Początek sesji o godz. 10:00.

W debacie nad raportem o stanie Miasta mieszkańcy Sochaczewa mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Miasta składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Wzór zgłoszenia zamiaru  zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Miasta Sochaczew za 2021 rok.

 KARTA ZGŁOSZENIA DO DEBATY

Zgłoszenia składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, przy ul. 1 Maja 16, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Miasta tj. do 7 czerwca 2022 r. do godz. 16:00.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz