WYŻSZE STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE

fot.pixabay
Reklamy

Zgodnie uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród z 29 marca dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny weszły w życie z 1 maja. Również od tego dnia obowiązują nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Taka zmiana nie cieszy mieszkańców. Jednak wzrost cen spowodowany jest rosnącymi kosztami usług, dyktowanymi przez firmy zajmujące się zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych. Firmy te podzieliły się rynkiem gospodarowania odpadów i narzucają gminom swoje wygórowane ceny, gdyż z reguły w przetargach startuje jedna firma i gminy nie mają wyboru.

Więcej zapłacą

Od 1 maja należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie i na terenie miasta Wyszogród wynosi 28 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jest to stawka za odpady zbierane selektywnie. W przypadku, gdy śmieci nie są segregowane w zależności od ich rodzaju, opłata jest podwójna, czyli 56 zł za osobę zamieszkującej daną nieruchomość.

Wzorem innych gmin również w Wyszogrodzie wprowadzono ulgę za kompostowanie odpadów naturalnych. W przypadku posiadania własnego, przydomowego kompostownika jest zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców z gospodarstw w domach jednorodzinnych, kompostujących bioodpady. Ta zniżka to 4 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Opłaty zgodnie z uchwałą Gminy i Miasta Wyszogród należy wpłacać miesięcznie na indywidualnie ustalony numer rachunku bankowego do 15. każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc. W stosunku do domków letniskowych, czy też nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych wprowadzone zostały roczne, ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka opłata wynosi 190 zł, jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Jeśli właściciel nie dba o segregację odpadów, zapłaci podwójnie, czyli 380 zł od domku czy obiektu letniskowo-rekreacyjnego.

Zmiany w deklaracjach

Ponadto obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nowy druk deklaracji dla domków letniskowych na danej nieruchomości lub od innej wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W celu ustalenia prawidłowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tych nieruchomościach mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się ich domek letniskowy lub obiekt wykorzystywany na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród lub w zakładce „Formularze do pobrania” na stronie internetowej – wyszogrod.pl.

Warto przy tym pamiętać, że deklarację na nowym wzorze mieszkańcy składają tylko w sytuacji, gdy po 1 maja uległy zmianie dane stanowiące podstawę ustalenia wysokości opłaty, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, urodzenie dziecka, zgony, zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów).

Nie ma obowiązku składania deklaracji w przypadku, gdy dane się nie zmieniły. Jednocześnie urząd gminy informuje, że dane z deklaracji są porównywane z danymi adresowymi i w przypadku nieścisłości jest możliwość naliczenia dodatkowych opłat wstecz. To praktyka stosowana przy nieprawidłowym zaniżaniu płatności.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz