„Wspaniała Ósemka” 2022

Reklamy

Są młodzi, wrażliwi i odważni, a mimo licznych szkolnych obowiązków znajdują czas na to, by pomagać potrzebującym i pozytywnie wpływać na najbliższe otoczenie. Otwartością i zaangażowaniem motywują innych do działań prospołecznych, pokazując, że dobro to jedyna rzecz, która mnoży się poprzez dzielenie. Mowa o laureatach XVI sochaczewskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. We wtorek, 17 maja w kramnicach miejskich miała miejsce uroczysta finałowa gala, na której doceniono wszystkich „Wspaniałych” z powiatu sochaczewskiego.

Już od 16 lat Lokalny Komitet Organizacyjny wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie i samorządami gminnymi z powiatu sochaczewskiego przeprowadza powiatową edycję przedsięwzięcia, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Jego celem jest wybranie i uhonorowanie wolontariuszy wyróżniających się swoją postawą i pracą społeczną z terenu powiatu sochaczewskiego. W tegorocznym konkursie udział wzięło 8 wolontariuszy indywidualnych i 5 grup wolontariackich. Wszyscy laureaci, to młodzi ludzie, którzy dzięki pracy dla innych stają się wzorem do naśladowania nie tylko dla rówieśników. Wyróżniający się wolontariusze to tacy, którzy podejmują różne, bezinteresowne działania na rzecz innych oraz wykazują chęć współpracy i niesienia pomocy. Wspierają na co dzień kolegów i koleżanki w szkole oraz potrzebujących, zachęcają rówieśników do działań prospołecznych i promują braterstwo między ludźmi w różnych sytuacjach życiowych, podejmują działania przeciw przemocy i agresji, prezentują aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Cechują ich: pogoda ducha i dyskrecja w relacjach z innymi ludźmi, prawdomówność oraz umiejętność przyznania się do błędu i porażki, odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji ze świadomością przyjmowania ich konsekwencji.

W tym roku laureatką sochaczewskiej edycji konkursu została Katarzyna Majorek uczennica Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza. Na co dzień wolontariuszka w Klubie Wolontariuszy przy Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, zgłoszona do konkursu przez Warsztat Terapii Zajęciowej Ja-Ty-My w Sochaczewie. W nagrodę reprezentowała powiat sochaczewski w ogólnopolskich eliminacjach, które odbyły się w kwietniu. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu 30 maja podczas gali ogólnopolskiej w Warszawie.

Do grona ośmiu wspaniałych dołączyła w tym roku w kategorii Ósemeczki – 13 letnia Maja Siejka, uczennica szkoły podstawowej z Teresina. Laureatami w kategorii Ósemek zostali: Aleksandra Pietryka, Maja Wacławiak, Katarzyna Majorek, Kornelia Pakuła, Marta Sobótka, Mateusz Sobkowiak i Tomasz Sylwestrzak.

W kategorii grupowej jury przyznało dwie nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia powędrowały do wolontariuszy ze szkół podstawowych w Rybnie, Brzozowie Starym i Wyczółkach. Nagroda w kategorii Ósemeczek trafiła do wolontariuszy ze SP w Kozłowie Biskupim, zaś w kategorii Ósemek – do wolontariuszy działających przy CUS w Sochaczewie. Obydwie grupy podczas gali miały okazję krótko zaprezentowały swoją działalność.

Co roku, lokalny komitet organizacyjny honoruje osobę zasłużoną dla wolontariatu na terenie powiatu sochaczewskiego. Zieloną Ósemkę dla sympatyka wolontariatu XVI edycji konkursu otrzymał Piotr Pętlak. Zawodowo pracuje jako kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, jest radnym miejskim, ale  z pasją od lat przewodzi Klubowi Wolontariuszy przy CUS Sochaczew.

Tradycyjnie na finał gali uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn Fundacji „Świat na Tak”, oraz podzielili się tortem. Wydarzenie muzycznie uświetniła młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Julia Matczak oraz Karol Połeć pod kierunkiem Alberta Szułczyńskiego.

Na galę przybyli m.in.: Jan Łopata – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie, Piotr Osiecki -burmistrz miasta Sochaczew, Marek Fergiński – zastępca burmistrza miasta Sochaczewa, wójtowie gmin z terenu powiatu sochaczewskiego, dyrektorzy szkół i nauczyciele, kadra kierownicza i pracownicy instytucji oraz organizacji, w których wolontariusze działają. Gale poprowadziły Monika Kacprzak oraz Mariusz Cierpikowski.

Gratulujemy wolontariuszom i życzymy, aby swoją pasją bycia dobrymi zmieniali świat na lepsze i inspirowali do tego innych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz