W rocznicę majowej konstytucji

SZYMANÓW W 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szymanowie odbyły się gminne uroczystości związane z uchwaleniem tego dokumentu, będącego pierwszą konstytucją europejską.

Ustawa Rządowa z 3 Maja 1791 roku była drugą na świecie – po Stanach Zjednoczonych – konstytucją. Uchwalona została przez Sejm Czteroletni i miała zapewnić Polsce niezależność oraz umożliwić rozwój polityczny, społeczny i gospodarczy. Obowiązywała jedynie przez nieco ponad rok. Wprowadziła w Polsce trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Stanowieniem prawa miał zajmować się dwuizbowy Sejm.

W okresie II Rzeczpospolitej w 1919 roku rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uznano za święto narodowe odrodzonego państwa. Po II wojnie światowej 3 Maja przestał być świętem narodowym, a wszelkie próby manifestacji patriotycznych w tym dniu były tłumione. W 1990 roku Sejm i Senat proklamowały 3 Maja świętem państwowym.

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Urząd Gminy Teresin oraz parafię rzymskokatolicką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szymanowie. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego z Markiem Olechowskim, wójtem gminy i Bogdanem Linardem, przewodniczącym rady gminy. Przybyli też radni, sołtysi oraz lokalna społeczność z gminy Teresin.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. proboszcza Roberta Sierpniaka z udziałem pocztów sztandarowych OSP w Szymanowie i Skrzelewie oraz SP im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie.

Podczas uroczystości Marek Olechowski przypomniał znaczenie Konstytucji 3 Maja dla budowania suwerennej, silnej, bezpiecznej i niepodległej Polski. Odniósł się także do wojny w Ukrainie i postawy Polaków wobec narodu ukraińskiego.

– Przy okazji tego święta należy wspomnieć, że zjednoczyliśmy się w pomocy dla naszych sąsiadów, którzy zostali napadnięci przez imperialistyczną Rosję. Dziękuję za to, że w trudnych czasach potrafimy pomagać Ukraińcom doświadczonym okrucieństwem wojny, potrafimy znaleźć dla nich bezpieczny kąt, dobre słowo, często pomoc materialną, podtrzymać ich wiarę w odzyskanie niepodległości. Wojna, która toczy się na Ukrainie, jest ceną wyzwolenia ojczyzny. Życzę im wolności, którą my możemy się szczycić, a która tak mocno zakorzeniona jest w naszej tradycji – zaznaczył wójt gminy Teresin.

Po mszy, pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego złożone zostały biało-czerwone wiązanki kwiatów.

BN

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz