Premia dla młodych rolników

Fot. Pixabay

POWIAT Już po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rolnikom ubieganie się o bezzwrotną premię z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków trwa do 29 maja 2022 roku.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Starający się o to wsparcie powinien być właścicielem gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara. Ważne jednak jest to, że nie może nim być wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dotację. Młody rolnik musi też posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania wsparcia, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej przyjętej dla gospodarstw w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej – powierzchnia powstającego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 120 tys. zł rolnik otrzymuje po spełnieniu warunków przyznania pomocy, a druga rata -30 tys. zł trafia po zrealizowaniu biznesplanu. Otrzymane fundusze powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Co jest bardzo ważne, to, że minimum 70 procent dotacji należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Do 29 maja oddziały regionalne Agencji będą przyjmować dokumenty od adeptów rolnictwa zainteresowanych wsparciem. Wnioski można dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną poprzez Pocztę Polską lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę około 3,27 mld zł. Czy również w tym roku będzie duże zainteresowanie okaże się za kilka tygodni.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz