Młodzieszyn z ogromnym dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Gmina Młodzieszyn pozyskała nowe dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Tym razem na łączną kwotę aż 13.765.000 złotych w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Młodzieszyn  otrzymała dofinansowanie na wszystkie inwestycje o które wnioskowała, są to:

„Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w Gminie Młodzieszyn”

Otrzymane dofinansowanie – 4.683.500,00zł

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano zarówno budowę, przebudowę jak i modernizację dróg gminnych. Inwestycje polegać będą na przebudowie istniejących nawierzchni bitumicznych, jak również położeniu nowych nawierzchni bitumicznych na drogach gruntowych wraz z poboczami z kruszyw łamanych.  W części modernizowanych dróg założono również: budowę kanałów technologicznych zabezpieczających możliwość rozbudowy usług telekomunikacyjnych, zjazdów na posesję oraz doświetlenie dróg energooszczędnymi solarnymi lampami typu LED.

„Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn”

Otrzymane dofinansowanie – 4.626.500,00zł

W ramach realizacji inwestycji zostaną zaprojektowane i wybudowane zbiorniki magazynowe/retencyjne wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zestawów pomp podnoszących ciśnienie oraz węzłów wodociągowych wyposażonych w kompletne zestawy zasów wodociągowych. Mając na uwadze odczuwalne dla mieszkańców braki ciśnienia wody, uwzględniono lokalizację nowych zbiorników w miejscowościach: Adamowa Góra, Janów i Kamion. Dodatkowo założone do wybudowania zestawy pompowe podnoszące ciśnienie, które pozwolą na pracę sieci wodociągowej przy zadanych oczekiwanych parametrach – dotyczy wodociągowej sieci rozdzielczej jednocześnie zapewniającej wodę na cele p.poż. Jednocześnie zakres inwestycji dopełni rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Młodzieszyn, między innymi w miejscowościach Bieliny, Olszynki, Adamowa Góra.

 „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Młodzieszyn”

 Otrzymane dofinansowanie – 4.455.000,00zł

 W ramach realizacji inwestycji zaplanowano:

– budowę budynku służącego jako zaplecze wraz z widownią przy nowo wybudowanym obiekcie lekkoatletycznym przy szkole podstawowej  w Młodzieszynie wraz z doposażeniem placu zabaw,
– budowę skateparku i pumptracku oraz rozbudowę placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie,
– budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Kamionie wraz z doposażeniem placu zabaw,
– budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Janowie wraz z doposażeniem placu zabaw.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż udało się pozyskać środki finansowe w pełnej wysokości o którą się staraliśmy. Dzięki blisko 14  mln dofinansowaniu uda się zrealizować wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane przez gminę Młodzieszyn. Cieszy nas fakt, że są takie programy dzięki, którym możemy rozwijać naszą infrastrukturę drogową, sportową i rekreacyjną.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz