Konkurs na ludowy instrument

fot.pixabay

MAZOWSZE Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu we współpracy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego ogłosiły VI Ogólnopolski Konkurs na budowę ludowych instrumentów muzycznych.

Oni są też fundatorami nagród dla twórców. Celem tego konkursu jest aktywizacja twórców ludowych do tworzenia nowych instrumentów, jak również poszerzanie bazy tych twórców. Jednocześnie organizatorzy chcą poznać stan zachowania umiejętności wykonywania tradycyjnych ludowych instrumentów muzycznych i przywrócić pamięć oraz poszerzyć wiedzę o instrumentach niebędących aktualnie w powszechnym użyciu w muzyce ludowej. Liczą też na pozyskanie dla celów muzealnych kolekcji instrumentów stanowiących dorobek artystyczny budowniczych instrumentów muzycznych.

Głównym tematem konkursu są polskie instrumenty ludowe i narzędzia muzyczne używane w praktyce wykonawczej do dziś oraz w przeszłości, których ślad stanowią zachowane obiekty oraz wspomnienia wytwórców, jak też rekonstrukcje. Konkurs obejmuje instrumenty i narzędzia muzyczne o funkcjach melodycznych np. skrzypce, mazanki, złóbcoki, suki, gęśle, oktawki, instrumenty dudowe, cymbały, liry korbowe, harmonie, ligawki, piszczałki, okaryny oraz rytmiczne używane w kapelach – basy, bębny i instrumenty wykorzystywane w sytuacjach obrzędowych takie jak gwizdki, kołatki, terkotki.

Zgłoszone instrumenty będą oceniane przez komisję w trzech kategoriach – ludowe instrumenty muzyczne, ludowe narzędzia muzyczne i innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym. Każdy uczestnik – twórca może dostarczyć dowolną liczbę własnoręcznie wykonanych instrumentów w trzech kategoriach. Wraz z instrumentem należy dostarczyć dokładnie wypełnione oraz podpisane formularze zgłoszeniowe, zawierającą dane o twórcy oraz o instrumencie, klauzulę RODO oraz zgodę na wykorzystywanie wizerunku w celach reklamowych. Dokumenty można przesłać pocztą na adres siedziby Muzeum, ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec lub mailowo – merytoryka@muzeuminstrumentow.pl. Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres muzeum w terminie od 16 maja do dnia 16 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 października.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz