Dzielnicowy wydał nakaz opuszczenia mieszkania sprawcom przemocy

fot.policja
Reklamy
Dzielnicowy z Sochaczewa wydał dwa nakazy natychmiastowego opuszczenia mieszkania dla sprawców przemocy. Mężczyźni dodatkowo odpowiedzą za znęcanie się nad członkiem rodziny. Przestępstwo jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.
W maju 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę, na mocy której nadano Policji oraz Żandarmerii Wojskowej (w stosunku do żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową) uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc rodzinie. Są przy tym natychmiast wykonalne i wskazują m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować. Nie ma również znaczenia, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Nakazy i zakazy obowiązują przed 14 dni, ale osoba pokrzywdzona może złożyć wniosek do sądu o ich przedłużenie.

Osoba naruszająca nakazy i zakazy wydane przez policjanta podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. W przypadku sprawców  tego rodzaju wykroczeń stosuje się postępowanie przyspieszone.

W ostatnich dniach przepisy wykorzystał jeden z sochaczewskich dzielnicowych. Po uzyskaniu informacji o przemocy w dwóch rodzinach mieszkających w jego rejonie służbowym, podjął decyzję o wydaniu wobec sprawców natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do niego.

Oprócz orzeczonych środków podejrzani mężczyźni będą również odpowiadać za znęcanie się nad członkiem swojej rodziny. Przestępstwo jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

asp. Agnieszka Dzik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz