Będą myli ulice

fot. archiwum

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o wsparciu 178 projektów związanych z poprawą jakości powietrza w województwie. Łączna wartość dofinansowania to blisko 9 mln zł. Na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie, znalazł się Sochaczew z projektem zamiatania na mokro dróg miejskich.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” burmistrz złożył w marcu. Jak czytamy we wniosku, miasto planuje zamiatanie ulic na mokro z uwzględnieniem pasów jezdni oraz zatok autobusowych. Do tych prac zastosowane zostaną szczotki zamiatarki zraszane wodą.

Szorowanie ulic

Czyszczenie ulic na mokro odbywać się będzie w centrum miasta  dwa razy w miesiącu, w ciągu siedmiu miesięcy – szacowana długość ulic 24,4 km. Natomiast na pozostałych ulicach cztery razy w roku – szacowana długość ulic 98,6 km. Woda do czyszczenia ulic będzie pozyskiwana m.in. z wybudowanych na terenie miasta dwóch zbiorników retencyjnych znajdujących się w Chodakowie i przy ul. Płockiej. Zadanie wykona Zakład Komunikacji Miejskiej, który do jego realizacji wykorzystywać będzie zamiatarkę, która jest na jego wyposażeniu. Szacowany koszt realizacji zadania to 404 000 zł, a w połowie koszty  robót pokryje dotacja.

Zamiatanie na mokro dróg miejskich, w szczególności zlokalizowanych w centrum miasta, pozwoli na zmniejszenie temperatury powietrza na danym obszarze, a przede wszystkim na ograniczeniu wtórnego pylenia, co przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów zawieszonych. Wpłynie też na jakość powietrza na terenie miasta. W efekcie realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy mikroklimatu terenów zurbanizowanych, przeciwdziałając tzw. efektowi „miejskiej wyspy ciepła” oraz poprawi możliwości przewietrzania miasta.

Łapanie deszczu

Przypomnijmy, że dwa nowe zbiorniki gromadzące wody roztopowe i deszczówkę zbudowano w ramach projektu pod nazwą „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta”. Od początku zapowiadano, że zgromadzona w nich woda posłuży do podlewania zieleni miejskiej oraz mycia ulic.

Zbiorniki retencyjne były tylko częścią znacznie większego projektu, składającego się z ośmiu elementów. W jego ramach w 2019 roku zakupiono pojazd Citymaster do utrzymania zieleni miejskiej, a przy ul. Parkowej zbudowano wylot odprowadzający do Utraty wody opadowe i roztopowe. W 2020 roku przy Parkowej powstał zbiornik retencyjny na deszczówkę o pojemności 578 m3. Następnie zmodernizowano 1,1 km istniejącej sieci i dobudowano nową deszczówkę w ulicach Parkowej, Ogrodowej, Topolowej i Grunwaldzkiej. Potem ekipy przeszły na teren Chemitexu, gdzie ułożyły 1,8 km kanalizacji deszczowej w ul. Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej. Zadanie obejmowało także montaż studni rewizyjnych, rozbiórkę nieużywanej deszczówki i starej sieci wodociągowej. Kolejnym krokiem było utwardzenie przepuszczającymi wodę płytami ulic: Chemicznej (380 m), Wiskozowej (400 m) i Włókienniczej (770 m), oraz ułożenie asfaltu na Topolowej. W ostatnim etapie, prowadzonym w 2021 roku, ułożono kilometr kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Łowickiej, oraz zbudowano zbiornik retencyjny o pojemności 334 m3 na terenie pobliskiej Stacji Uzdatniania Wody

Minimalne koszty

Na zadanie zabezpieczono łącznie 14,26 mln zł, ale większość tej kwoty – 9,86 mln – pokryła unijna dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. By spiąć finansowanie, ratusz musiał wykazać się wkładem własnym (4,4 mln zł) i ponownie sięgnął po dotację, lecz tym razem z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ten sposób rząd dołożył do projektu 3,2 mln, a kasa miasta jedynie 1,2 mln. Po trzech latach prac miasto wyposażono w drogi, chodniki, zbiorniki retencyjne i sieć deszczową o wartości ponad 14 mln zł, wykładając z samorządowej kieszeni jedynie 8 procent kosztów.

UM Sochaczew/opr.dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz