65 lat Zespołu Szkół

WYSZOGRÓD Z okazji 65-lecia Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie odbędzie się 10 czerwca uroczysty jubileusz szkoły na który są zapraszani jej absolwenci. Opłata wpisowa za udział w zjeździe wynosi 50 zł.

W tej cenie jest obiad i monografia szkoły. Natomiast uczestnictwo w Balu Absolwentów to dodatkowe 250 zł. Zgłoszeń i wpłat należy dokonać do 15 maja na adres – Rada Rodziców przy ZS im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11A, 09-450 Wyszogród. Nr konta 32 9011 0005 0000 0635 2000 0030 (Vistula Bank Spółdzielczy). Absolwenci proszeni są także o przesłanie na adres szkoły kserokopii dokumentu wpłaty oraz podania roku ukończenia edukacji. W przypadku kobiet nazwiska panieńskiego absolwentek. Dane te można przesłać również mailowo na adres – zs-wyszogrod@wp.pl. Ewentualna rezygnacja z balu i zwrot wpłaty możliwe do dnia 25 maja.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz