ZWiK – komunikat

fot.pixabay

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. informuje, iż na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach od 11.04.2022 r. do 13.05.2022 r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacyjnej.

Deratyzacja to zabiegi mające na celu zwalczanie i ochronę przed gryzoniami takimi jak myszy i szczury. Jeżeli jest przeprowadzania regularnie pozwala w skuteczny sposób na ograniczenie populacji m.in. szczura wędrownego w obrębie aglomeracji.

Tegoroczna deratyzacja przeprowadzana jest na mocy Zarządzenia nr 53.2022 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 08 marca 2022 r. W dniach 11.04.2022 r. – 13.05.2022 r. deratyzacji poddane zostaną obiekty Spółki oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącym jej uzbrojeniem. Usługa wiosennej deratyzacji przeprowadzona zostanie na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. przez firmę PESTOKIL Bartosz Kopczuk z siedzibą w Brzegu. Firma posiada uprawnienia do wykonywania tego typu usług, a stosowany przez nią preparat posiada ważne pozwolenie na wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Całość prac polegać będzie na wyłożeniu trutek w studniach sieci kanalizacyjnej, czyli w miejscach żerowania szczurów oraz karmnikach deratyzacyjnych na terenie obiektów „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. Po ok. czterech tygodniach zabieg zostanie powtórzony, a weryfikacja ilości zużytej trutki pozwoli na wskazanie miejsc szczególnie narażonych na występowanie gryzoni.

Poniżej plan przebiegu prac deratyzacyjnych w sieci kanalizacyjnej w mieście Sochaczew oraz na terenie administrowanym przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o.

 

Data

Opis przebiegu prac

ETAP I – wyłożenie preparatu

11.04.2022 r.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy Al.600-lecia, Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Wiskozowej oraz ul. Płockiej, sieciowe przepompownie ścieków oraz Kramnice Miejskie przy zbiegu ul. Warszawskiej, ul. Wąskiej i ul.1-go Maja.

12.04.2022 r.

Rejon I – obszar południowej części miasta, obręby Malesin, Sochaczew Boryszew i Andrzejów Duranowski, od granic miasta do ul. Licealnej i ul. Żyrardowskiej.

13.04.2022 r.

Rejon II – obszar centralnej części miasta, obręby Sochaczew Wschód, Sochaczew Centrum, Andrzejów Duranowski i Wypalenisko, obszar na północ od ul. Żyrardowskiej i ul. Licealnej, na wschód od ul. Traugutta i ul. Staszica oraz na południe od ul. Trojanowskiej.

14.04.2022 r.

Rejon III – obszar zachodnia część miasta, obręby Sochaczew za Bzurą, Rozlazłów, Karwowo, Sochaczew Centrum, Chodaków, tereny na zachód od ul. Traugutta, ul. Staszica, ul. Łąkowej, ul. Młynarskiej i ul. Chodakowskiej oraz ul. Brukowa.

15.04.2022 r.

Rejon IV – północno-wschodnia część miasta, obręby Chodaków, Wypalenisko, Sochaczew Centrum, obszar na północ od ul. Brukowej, na wschód od ul. Mostowej, ul. Chodakowskiej, ul. Młynarskiej i ul. Łąkowej oraz na północ od ul. Trojanowskiej, pompownia przy ul. Mickiewicza, SUW Konary.

ETAP II – ocena skuteczności wraz z wyłożeniem preparatu w przypadku stwierdzenia ubytku

09.05.2020r.

Rejon I – obszar południowej części miasta, obręby Malesin, Sochaczew Boryszew i Andrzejów Duranowski, od granic miasta do ul. Licealnej i ul. Żyrardowskiej.

10.05.2022 r.

Rejon II – obszar centralnej części miasta, obręby Sochaczew Wschód, Sochaczew Centrum, Andrzejów Duranowski i Wypalenisko, obszar na północ od ul. Żyrardowskiej i ul. Licealnej, na wschód od ul. Traugutta i ul. Staszica oraz na południe od ul. Trojanowskiej.

11.05.2022 r.

Rejon III – obszar zachodniej części miasta, obręby Sochaczew za Bzurą, Rozlazłów, Karwowo, Sochaczew Centrum, Chodaków, tereny na zachód od ul. Traugutta, ul. Staszica, ul. Łąkowej, ul. Młynarskiej i ul. Chodakowskiej oraz ul. Brukowa.

12.05.2022 r.

Rejon IV – północno-wschodnia część miasta, obręby Chodaków, Wypalenisko, Sochaczew Centrum, obszar na północ od ul. Brukowej, na wschód od ul. Mostowej, ul. Chodakowskiej, ul. Młynarskiej i ul. Łąkowej oraz na północ od ul. Trojanowskiej, pompownia przy ul. Mickiewicza, SUW Konary.

13.05.2022 r.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy Al.600-lecia, Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Wiskozowej oraz ul. Płockiej, przepompownie ścieków oraz Kramnice Miejskie przy zbiegu ul. Warszawskiej, ul. Wąskiej i ul.1-go Maja.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz