Zmodernizują oczyszczalnię przebudują ośrodek

Reklamy

Początek LII Sesji Rady Gminy w dniu 22 marca wzbudził niepokój i kontrowersje ze względu na niespodziewaną propozycję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Marka Ziółkowskiego o zdjęcie z porządku obrad pilnych uchwał budżetowych.

Wniosek był tym bardziej zaskakujący, gdyż przed sesją na posiedzeniu wspólnym komisji nikt nie przedstawił problemu. Na wniosek wójta Jana Kraśniewskiego ogłoszono przerwę w celu przekonania radnych KRR o potrzebie uchwalenia pilnych zmian do budżetu korzystnych dla mieszkańców. Mimo wszystko w tym dniu Rada Gminy nie rozpatrzyła tych uchwał. Po dyskusji, w której padały różne argumenty, a także głos zabierali mieszkańcy, odrzucono Uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku. Mimo braku zgodności, posiedzeniu LII Sesji Rady Gminy Iłów towarzyszyła również uroczysta atmosfera związana z obchodzonym 11 marca Dniem Sołtysa. Życzenia obecnym na sali Gminnego Ośrodka Kultury Sołtysom złożyli m.in. Przewodnicząca Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Sochaczewskiego Aneta Roskosz, Wójt Gminy Iłów Jan Kraśniewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Iłów Sławomir Tomaszewski. Były upominki, słodkości i imponujący tort.

Podczas LII Sesji Rady Gminy Iłów Przewodniczący Rady Gminy Iłów Sławomir Tomaszewski ogłosił przerwę. 29 marca 2022 r. wznowiono posiedzenie LII Sesji Rady Gminy Iłów i przyjęto uchwały dotyczące zmiany WPF Gminy Iłów i zmiany uchwały budżetowej  Gminy Iłów na rok 2022. Pozytywne zaopiniowanie danych uchwał daje możliwość uzyskania wkładów własnych na planowane przez Gminę Iłów zakupy i inwestycje m.in. dofinansowaną w 95 procent z Rządowego Programu Polski Ład przebudowę dróg gminnych w miejscowości Iłów i Giżyce. Wśród planowanych inwestycji są również „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – etap I” dofinansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przebudowa Ośrodka Zdrowia w Iłowie. Wśród najpilniejszych spraw było uzupełnienie wkładu własnego o 8000 zł na zakup inwestycyjny – ciągnik, wóz asenizacyjny i ładowacz czołowy.

Bardzo cieszę się, że Radni po przerwie pozytywnie zaopiniowali uchwały dot. zmiany uchwały WPF i zmianę uchwały budżetowej. Będziemy mogli zrealizować inwestycje oczekiwane przez naszych Mieszkańców. W każdym roku staramy się robić wszystko, aby zdobywać jak największe dofinansowania i poprawiać jakość życia na terenie Gminy Iłów. Zaplanowane inwestycje zdecydowanie spełniają nasze cele – mówi Jan Kraśniewski, wójt Gminy Iłów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz