W przyszłym tygodniu 28 sesja rady miasta

Fot. UM Sochaczew
13 kwietnia odbędzie się sesja rady miasta, zwołana w celu podjęcia dwóch uchwał określających zakres i sposób finansowania pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Obrady rozpoczną się w sali konferencyjnej UM o 9.00.

Na początku rada zdecyduje o podziale niemal dwóch milionów złotych przyznanych miastu na wsparcie dla uchodźców. Środki pochodzą z rządowego Funduszu Pomocy. Burmistrz proponuje, by z tej kwoty wydzielić 1,82 mln zł na refundację kosztów ponoszonych przez osoby przyjmujące uciekinierów wojennych pod swój dach. Zgodnie z przepisami, za pobyt i wyżywienie uchodźcy przysługuje zwrot wydatków w wysokości 40 zł dziennie. 102 tys. zł samorząd zabezpieczy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł (wnioski przyjmuje Centrum Usług Społecznych), a 50 tys. zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży odłożono 6,8 tys. zł.

Rada ustali też, w jakim zakresie samorząd ma pomagać uchodźcom. W projekcie uchwały, wskazującym podstawowe kierunki działania czytamy m.in., że zadba o przygotowanie miejsc tymczasowego zakwaterowania, zapewnienie pomocy żywnościowej, środków czystości, higieny osobistej i innych niezbędnych produktów. Miasto deklaruje też, że zapewni w ratuszu obsługę w języku ukraińskim, dzieciom transport do szkół, w punkcie informacyjnym będzie udzielało wyjaśnień na temat zasad pobytu, podjęcia zatrudnienia i innych urzędowych procedur.

– Wszystkie te działania są przez nas podejmowane, i to niemal od pierwszego dnia konfliktu. Centrum Usług Społecznych przygotowuje i dowozi posiłki na halę sportową przy Kusocińskiego, w ratuszu uruchomiliśmy punkt informacyjny z obsługą w języku ukraińskim, przez trzy tygodnie nadaliśmy ponad tysiąc numerów PESEL, wszystkie ważne dla uchodźców informacje trafiają na naszą stronę internetową i do ulotek tłumaczonych na język ukraiński, dzieci bezpłatnie dojeżdżają do szkół, a w Środowiskowym Domu Samopomocy działa miejski punkt zbiórki darów. A to tylko część zadań, jakie na siebie wzięliśmy – wylicza burmistrz Piotr Osiecki.

W uchwale budżetowej pojawi się jeszcze jedna zmiana. Nasz samorząd pozyskał niemal 80 tys. zł dotacji na wdrożenie programu Korpus Wsparcia Seniorów, i w jego ramach planuje uruchomienie systemu pozwalającego szybko wezwać pomoc. Kilkudziesięciu seniorów otrzyma urządzenie zapinane na ręce, na którym znajdzie się kilka przycisków. Zależnie od rodzaju potrzebnej pomocy użytkownik opaski uruchomi odpowiedni przycisk. Opaska może informować o upadku jej użytkownika, monitorować funkcje życiowe, np. puls, przypomni o przyjęciu leków, posiada także GPS, który ułatwia lokalizację seniora.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz