Urząd w nowej strukturze

fot. Jerzy Szostak
29 marca burmistrz Sochaczewa podpisał zarządzenie zmieniające strukturę działania Urzędu Miejskiego. Zmiany weszły w życie 1 kwietnia.

Tego dnia zlikwidowano Zespół Radców Prawnych, a jego miejsce zajął Wydział Prawny. Naczelnikiem tego wydziału został dotychczasowy sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki.

Przy tak dynamicznie zmieniających się przepisach, nakładaniu na miasta i gminy nowych zadań, zespół radców prawnych wymaga wzmocnienia. Radcowie opiniują wszystkie projekty umów zawieranych przez ratusz, projekty uchwał rady miasta, zarządzeń burmistrza, ugód i upoważnień, reprezentują samorząd przed sądami i innymi organami orzekającymi, opracowują opinie prawne na potrzeby UM a w szczególnie skomplikowanych sprawach wspierają prawnie podległe ratuszowi jednostki. Andrzej Wierzbicki jest prawnikiem, który od ponad trzech dekad, jak nikt inny, zna przepisy samorządowe, zatem jego doświadczenie będzie można w pełni wykorzystać w nowym Wydziale Prawnym.

1 kwietnia stanowisko sekretarza miasta objęła Joanna Niewiadomska-Kocik, dotychczasowy naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. W nowej strukturze podległego jej Wydziału Sekretarza Miasta znajduje się Referat Kultury i Turystyki, Referat Komunikacji Zewnętrznej (współpraca z mediami, Ziemia Sochaczewska, portal Sochaczew.pl), Biuro Rady Miejskiej (obsługa rady, prowadzenie jej spraw), Biuro Obsługi Klienta, Referat Gospodarczy (sprawne działanie urzędu miejskiego) oraz Archiwum Zakładowe.

Joanna Niewiadomska-Kocik, z pochodzenia żyrardowianka, od ponad 35 lat związana jest zawodowo ze szkołą muzyczną w Sochaczewie. Ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie i podyplomowe studia zarządzania placówkami oświatowymi. Przez kilkanaście lat była dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, a także szefem Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie, wicedyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, kierownikiem Domu Urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli. W Urzędzie Miejskim w Sochaczewie pracuje od 2017 roku. W 2009 roku czytelnicy „Ziemi Sochaczewskiej” uhonorowali ją tytułem Sochaczewianina Roku.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz