Świadczenia za kwaterę i wyżywienie

Fot. Pixabay
Reklamy

MAZOWSZE Zgodnie z ustawą z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustalono, że udziela się wsparcia każdemu podmiotowi, a szczególnie osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

Świadczenie to obejmuje dofinansowanie do kosztów zakwaterowania łącznie z wyżywieniem. Przyznawane jest ono na wniosek, a załączniki do wniosku stanowią karty osób przyjętych do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno. Wnioski zbierane są w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w gminach. Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy, imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

– Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie. Dotyczy to zarówno osoby dorosłej, jak i dziecka. Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego i nie dłużej niż 60 dni od dnia zakwaterowania. Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania. Jednak konieczne jest posiadanie przez naszych gości PESEL, stąd prosimy radnych i sołtysów, którzy zaangażowali się w pomoc rodzinom z Ukrainy o zwrócenie uwagi na to, by wyrobili sobie ten numer, gdyż on jest potrzebny również przy korzystaniu z opieki medycznej, jak też przy staraniach o pracę. Część naszych gości chce pracować i choć sa to w większości panie to jak zaznaczają w rozmowach chcą zarobić na siebie i nie być ciężarem dla rodzin, które je goszczą – mówi Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.

Mieszkańcy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy, którzy już opuścili miejsce zakwaterowania mogą składać wnioski do GOPS od zaraz. Natomiast mieszkańcy, u których nadal przebywają obywatele Ukrainy składają wniosek po upływie 60 dni od przyjęcia tych osób.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz