Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Brochów

Szanowni Państwo pracy jest bardzo dużo ostatnia sesja jest podsumowaniem i zebraniem owoców naszej pracy. Na sesji podjęliśmy uchwały, decyzje co do naszych strategii, aktualizacji, weryfikowania naszych priorytetów na przyszłość. Nie ukrywam, że to co najważniejsze w tych planach to przede wszystkim nasze wspólnoty. Rozwój człowieka, rozwój rodzin, naszych pociech to nasz priorytet, będziemy mocno pracować nad tym i wpisywać w dokumenty strategiczne, naszej gminy.

Na sesji właśnie dostosowaliśmy budżet Gminy Brochów, do pozyskanych środków zewnętrznych, ja to kiedyś określiłem jako klęska urodzaju, milionowe pozyskane środki zewnętrzne, ale także milionowy wkład własny Gminy Brochów do podpisanych umów. Chciałem serdecznie podziękować naszym radnym za zrozumienie, cierpliwość i współprace w tworzeniu i realizowaniu projektów. Chciałem podziękować sołtysom i także naszym mieszkańcom za taką wyrozumiałość i zaangażowanie poprzez zgłaszanie tych potrzeb na spotkaniach z mieszkańcami, każde te potrzeby są uwarunkowane dużymi wkładami finansowymi, nie jesteśmy dużą gminą, bogatą gminą, dlatego ubiegamy się o środki zewnętrzne, pozyskiwanie tych środków. Pozyskujemy środki przy dobrej współpracy z Posłem Maciejem Małeckim, Ministrem, ale także dobrej współpracy z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem, także z Adamem Orlińskim, który jest Przewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wpisaliśmy do budżetu projekt rozbudowy Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie, cały projekt wstępnie opiewa na 6 mln. Pozyskane środki zewnętrzne to 5 100 000 zł w ramach polskiego ładu i tutaj chciałbym uściślić co w tym projekcie będzie realizowane: rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w formie zaprojektuj i wybuduj, zakupiony będzie nowoczesny, specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji, także wyposażenie administracyjne, wyposażenie techniczno-informatyczne, specjalistyczne urządzenia medyczne takie jak USG, densytometr, USG przenośne. Ten projekt zapewni polepszenie dostępu do leczenia, przypomnę, że to jedyny w powiecie, samorządowy ośrodek zdrowia oraz, że nasz ośrodek bardzo dobrze funkcjonuje a dzięki projektowi, który będziemy realizować stworzymy sobie narzędzia do dalszego rozwoju. Z tego będą się cieszyć nasi mieszkańcy, ale nie tylko.
Kolejnym etapem, którym zajmowaliśmy się na sesji to wprowadzenie do budżetu projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Brochowie” i tutaj szanowni państwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy dotacje w wysokości 1 228 000 zł, cały projekt opiewać będzie na ok 2 mln złotych przy dzisiejszym wzroście cen. Ten projekt będzie obejmować prace: stworzona będzie nowa ekologiczna kotłownia, wymieniona zostanie instalacja grzewcza, wymienione zostaną okna, docieplone zostaną ściany, stropodach i dach na Sali gimnastycznej, zamontowana będzie także instalacja fotowoltaiczna.

Kolejny projekt, który wprowadziliśmy do budżetu jest to projekt związany z przebudową, z rewitalizacją drogi w Śladowie, od szkoły podstawowej w Śladowie do drogi wojewódzkiej. W tym projekcie będzie poszerzona droga, chodnik, w przyszłości także zostanie ta droga oświetlona – cały projekt opiewa na kwotę 1 200 000 zł, a dotacja którą otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opiewa na blisko 870 tyś zł. Zapewni to poprawę bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Śladowie, z myślą o naszych najmłodszych.
Szanowni Państwo cały czas trwają również prace na boisku, naszym gminnym, ligowym. Przypomnę, że po przetargu kwota wyniosła 1 400 000 zł, a łączna wartość dotacji wyniosła 950 000 zł – pierwsza dotacja z Ministerstwa Sportu 345 000 zł – druga dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego 600 000 zł. Wszystkie te dotacje obwarowane są warunkami w umowie i naprawdę dużo pracy trzeba włożyć, żeby zrealizować te warunki i przede wszystkim dotrzymać terminów, żeby nie stracić dofinansowania.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz