Seniorze –  skorzystaj z programu

fot.pixabay

SOCHACZEW Przypominamy, że jeszcze tylko do 29 kwietnia trwają zapisy na uczestników programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów”, który będzie prowadzony przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy  miasta Sochaczewa  w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Jak informuje CUS w ramach programu przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

 Urządzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski,  lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) oraz sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Osoby w wieku 65 Plus  (bądź osoby inne znające takie osoby) zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami Centrum Usług Społecznych  w Sochaczewie z Marzeną Zydlewską, tel.: 46 863 14 81 wew. 216, Eweliną Tymorek tel.: 46 863 14 81 wew. 218 lub osobisty w siedzibie Centrum Usług Społecznych Al.600-lecia 90 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

JS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz