RZĄDOWE WSPARCIE DLA KGW

Fot. Bogumiła Nowak

Od kwietnia zgodnie z zapowiedzią Henryka Kowalczyka, wicepremiera oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie im wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa. Wsparcie jest od 5 do 7 tys. zł i zależna jest od ilości członków w kole.

„By wyjść naprzeciw oczekiwaniom Kół Gospodyń Wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. 1 kwietnia biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy. Nabór wniosków trwa do 30 września” – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Każde zarejestrowane koło

Podobnie jak w ubiegłych latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół w całej Polsce. Najwięcej tych organizacji jest w województwie wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.

Pula środków, jak i teżz stawki wsparcia nie zmieniły się od zeszłego roku. Na cały kraj jest do zagospodarowania 70 mln zł. Wsparcie uzależnione jest od liczby członków koła. 5 tys. zł dostanie koło, w którym jest nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł, gdy liczba członków mieści się w przedziale 31 – 75, górną stawkę, czyli 7 tys. zł – w przypadku, gdy w kole jest powyżej 75 członków.

Bardzo prosimy, by wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, upewnić się, czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, prosimy o uaktualnienie tych informacji – a można to zrobić w biurze powiatowym Agencji. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie bowiem wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zaznaczyła Halina Szymańska, prezes ARiMR.

Oznacza to, że jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich będzie ubiegać się o przyznanie pomocy w wysokości 6 tys. zł, ponieważ aktualnie należą do niego 33 osoby, co uprawnia je do otrzymania takiego właśnie wsparcia, a z danych rejestrowych Agencji wynika, że w Kole jest 30 osób, to wówczas takie koło otrzyma pomoc w wysokości nie 6 tys. zł, a 5 tys. zł, gdyż taka kwota przysługuje kołom o liczebności do 30 osób. Stąd, jak zaznacza Halina Szymańska, ważne jest, aby dane Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich były aktualne.

Nie czekać do końca

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, gdyż środki są ograniczone, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych Agencji z dokumentami. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest 30 września, że funduszy może braknąć i wtedy wnioski nie będą realizowane. Pomoc przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR na odpowiednim agencyjnym formularzu.

Przyznane dofinansowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia, czyli do końca roku. Natomiast rozliczenie dotacji, przez złożenie sprawozdania do 31 stycznia 2023 roku.

Na aktywizację i kulturę

Gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno- wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, jest rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy na wsi, jak też reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania.

W 2021 roku Koła Gospodyń Wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej na zakupy biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe, wyposażenie świetlic wiejskich, sprzęt AGD oraz naczynia lub stroje na imprezy okolicznościowe. W 2018 roku do KGW trafiło ponad 16 mln zł, rok później powyżej 29 mln zł, a w 2020 roku blisko 33 mln zł, zaś rok temu – niemal 56 mln zł.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz