Rekordowo krótka sesja

fot. archiwum
Reklamy
13 kwietnia odbyła się sesja rady miasta zwołana w celu podjęcia dwóch uchwał określających zakres i sposób finansowania pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy oraz dokonania ważnych zmian w budżecie. Obrady trwały pół godziny. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Na początku rada zdecydowała o podziale niemal dwóch milionów złotych przyznanych miastu na wsparcie dla uchodźców. Środki pochodzą z rządowego Funduszu Pomocy.

Najwięcej na refundację
Burmistrz zaproponował, by z tej kwoty wydzielić 1,82 mln zł na refundację kosztów ponoszonych przez osoby przyjmujące uciekinierów wojennych pod swój dach. Zgodnie z przepisami, za pobyt i wyżywienie uchodźcy przysługuje zwrot wydatków w wysokości 40 zł dziennie. 102 tys. zł samorząd zabezpieczył na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł (wnioski przyjmuje Centrum Usług Społecznych), a 50 tys. zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży odłożono 6,8 tys. zł.

Formy wsparcia uchodźców
Rada ustaliła też, w jakim zakresie samorząd ma pomagać uchodźcom. Miasto zobowiązało się, że zadba o przygotowanie miejsc tymczasowego zakwaterowania, zapewnienie pomocy żywnościowej, środków czystości, higieny osobistej i innych niezbędnych produktów. Miasto zadeklarowało też, że zapewni w ratuszu obsługę w języku ukraińskim, dzieciom transport do szkół, w punkcie informacyjnym będzie udzielało wyjaśnień na temat zasad pobytu, podjęcia zatrudnienia i innych urzędowych procedur.
– Wszystkie te działania są przez nas podejmowane, i to niemal od pierwszego dnia konfliktu. Centrum Usług Społecznych przygotowuje i dowozi posiłki na halę sportową przy Kusocińskiego, w ratuszu uruchomiliśmy punkt informacyjny z obsługą w języku ukraińskim, nadaliśmy ponad tysiąc numerów PESEL, wszystkie ważne dla uchodźców informacje trafiają na naszą stronę internetową i do ulotek tłumaczonych na język ukraiński, dzieci bezpłatnie dojeżdżają do szkół, a w Środowiskowym Domu Samopomocy działa miejski punkt zbiórki darów. A to tylko część zadań, jakie na siebie wzięliśmy – wylicza burmistrz Piotr Osiecki.

Opaski dla seniorów
Nasz samorząd pozyskał niemal 80 tys. zł dotacji na wdrożenie programu Korpus Wsparcia Seniorów, i w jego ramach planuje uruchomienie systemu pozwalającego szybko wezwać pomoc. Kilkudziesięciu seniorów otrzyma urządzenie zapinane na ręce, na którym znajdzie się kilka przycisków. Zależnie od rodzaju potrzebnej pomocy użytkownik opaski uruchomi odpowiedni przycisk. Opaska może informować o upadku jej użytkownika, monitorować funkcje życiowe, np. puls, przypomni o przyjęciu leków, posiada także GPS, który ułatwia lokalizację seniora.

Raz „przeciw”, raz „za”
Dwie ostatnie zmiany w budżecie dotyczyły inwestycji. Na nabycie 1/8 części działki położonej przy ul. Podzamcze wydzielono w budżecie 22 tys. zł. To konsekwencja uchwały z marca ubiegłego roku, gdy Piotr Osiecki zaproponował, aby samorząd zajął się uporządkowaniem ostatniego fragmentu terenów nad Bzurą, tj. odkupił od właścicieli dwa parterowe domy stojące u podnóża zamku, zburzył je, otworzył w ten sposób widok na rzekę, a wolny teren przeznaczył np. na parking. Wówczas rada – głosami radnych z PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego – upoważniła burmistrza do prowadzenia rozmów z właścicielami dwóch działek przy ulicy Podzamcze. Przeciw propozycji zagłosowali radni Bezpartyjnych Samorządowców, Koalicji dla Sochaczewa i Platformy Obywatelskiej. Tym razem za nabyciem działki zgodnie zagłosowała cała rada miasta.

Pół miliona na bezpieczeństwo
Ostatnia zamiana w budżecie dotyczyła przeznaczenia 80,7 tys. zł na wkład własny do nowego projektu „Bezpieczny pieszy – poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew”. Ratusz pokryje w ten sposób piętnastoprocentowy wkład własny, a resztę środków na modernizację przejść i utworzenie mobilnych miasteczek rowerowych w szkołach podstawowych (ok. 457 tys.) chce pozyskać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Stanowisko opozycyjnych klubów, czyli Kolacji dla Sochaczewa i Bezpartyjnych Samorządowców w sprawie pakietu zmian budżetowych przedstawił radny Robert Błaszczyk. Jak powiedział, nie zwiększają one deficytu ani zadłużenia miasta, dlatego kluby będą głosowały za ich wprowadzeniem.
Zdaniem burmistrza Piotra Osieckiego
– Cieszę się, że kluby opozycyjne choć na chwilę zmieniły zdanie na temat kondycji finansowej naszego budżetu, przekonały się, że jest dobra i poparły moje propozycje tłumacząc swą decyzję tym, że nie zwiększa się dług miasta. Chcę zatem przypomnieć, że na poprzedniej sesji, gdy także nie zwiększaliśmy długu nawet o grosz, ci sami radni nie byli w stanie zagłosować za przyjęciem wielomilionowych dotacji pozyskanych przez nas m.in. na remonty sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych, ocieplenie urzędu miasta i rozbudowę ulicy Dewajtis. Nie zagłosowali za wsparciem MZDW w planach budowy ścieżki rowerowej w ul. 15 Sierpnia oraz przebudowy al. 600-lecia na odcinku od Staszica do torów kolejki wąskotorowej. Nie zagłosowali nawet za przeznaczeniem 750 tys. na kompleksową naprawę zniszczonego przez wichurę dachu sali gimnastycznej przy „szóstce”. Wszystkie te projekty dojdą do skutku wyłącznie dzięki głosom radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego, na których rozsądek, rozwagę i głęboką znajomość spraw samorządowych zawsze mogłem liczyć. I za tę odpowiedzialną postawę chcę im serdecznie podziękować. A opozycja niech wróci do swoich praktyk, niech nie wspiera rozwoju miasta, jak robi to od początku tej kadencji.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz