Pracę podjęło już 170 uchodźców

Reklamy
Za nami kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie. Posiedzeniu przewodniczył Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów – wiceprzewodniczący PRRP. W spotkaniu wzięła udział też Marlena Dębicka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Rada zaopiniowała projekt planu szkoleń dla osób bezrobotnych na bieżący rok. Dyrektor PUP zreferowała też aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie sochaczewskim. Podniosła również kwestie związane z zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy.

Jeśli chodzi o propozycje szkoleń Powiatowy Urząd Pracy zaproponował następujące rodzaje – grupowych: na prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kategorii C; szkolenia – na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem; kurs stylizacji paznokci a także informatyczny – Excel z modułem ECDL. Powyższe kursy i szkolenia finansowane będą ze środków z Funduszu Pracy. Nabór na nie rozpocznie się w kwietniu br. Ponadto, tradycyjnie PUP posiada zabezpieczone środki na szkolenia indywidualne – według potrzeb osób bezrobotnych i możliwości finansowych sochaczewskiego PUP. Jak podkreślała na spotkaniu Marlena Dębicki, dyrektor PUP wybrane szkolenia stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, m.in. poprzez uwzględnienie również zawodów deficytowych. Plan szkoleń został pozytywnie i jednogłośnie przyjęty.

Co do sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu sochaczewskiego, ta przedstawia się bardzo dobrze. Jak wspomniała M. Dębicka liczba bezrobotnych na dzień 28 lutego br. wynosiła 1 408 osób. W omawianym okresie urząd posiadał w dyspozycji 393 oferty pracy. Stopa bezrobocia na koniec lutego 2022 r. wynosiła w powiecie sochaczewskim 4,0%, w województwie mazowieckim – 4,7% a w kraju 5,5%. Dla porównania dokładnie rok temu stopa ta wynosiła w powiecie sochaczewskim – 5,0%.

PUP uruchomił też nabory na wszystkie aktywne formy aktywizacji osób bezrobotnych, tj.: na szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, na środki związane z podjęciem działalności gospodarczej, na studia podyplomowe, staże oraz na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy przez przedsiębiorcę.

Do 30 marca br. PUP skierował w ramach złożonych wniosków: 80 osób na staże, 1 osobę na prace interwencyjne, 7 osób na roboty publiczne, 1 osobę na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby w wieku 50 plus, 8 osobom przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy podjęto temat uchodźców. Jak mówiła dyrektor PUP zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy zarejestrowani jako osoby bezrobotne mogą skorzystać, na takich samych zasadach jak obywatele Polscy, ze wszystkich oferowanych usługi instrumentów rynku pracy, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy. Na dzień 30 marca br. w sochaczewskim urzędzie zarejestrowanych zostało 40 osób, które przekroczyły granicę polską po 24 lutego.

Ponadto, zgodnie ze specustawą obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie może podjąć pracę w Polsce. Pracodawca musi powiadomić Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powiadomienia musi dokonać online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl w terminie 14 dni od dnia powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy. Obywatel Ukrainy musi przebywać w Polsce legalnie np. w ruchu bezwizowym, na wizie lub na podstawie art. 42 specustawy. Do 29 marca wpłynęło do PUP w Sochaczewie 168 powiadomień o powierzeniu pracy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz