Posiedzenie Sztabu Kryzysowego

Zasadniczym celem zwołanego na piątek, 22 kwietnia spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego było zapoznanie się ze zmianami dotyczących rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt.

W obradach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przedstawiciele wszystkich lokalnych samorządów z terenu powiatu sochaczewskiego, przedstawiciele służb weterynarii, inspekcji sanitarnej, policji i straży. Zgodnie z rozporządzeniem teren całego powiatu sochaczewskiego został objęty obszarem zagrożonym wścieklizną. Dla właścicieli zwierząt oznacza to m.in. obowiązek szczepienia psów oraz kotów przeciwko wściekliźnie, a także zobowiązanie się do przestrzegania takich zasad jak: trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu, jak również pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem pszczoły miodnej i jedwabnika morwowego, w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Karolina Kowalska, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie, która omawiała zagadnienia z tym tematem związane, odpowiadała też na wszystkie pytania uczestników spotkania. Poruszyła m.in. kwestie dwóch targowisk – w Kozłowie Biskupim oraz w Kożuszkach Parcel. W tym pierwszym zabrania się sprzedaży koni do odwołania. W Kożuszkach nie ma żadnych obostrzeń – można sprzedawać drób, króliki na tych samych zasadach co dotychczas. Zwierzęta te, podobnie jak bydło nie są na liście zwierząt wrażliwych, zaś koniowate, psy i koty – tak, stąd objęte są obostrzeniami. Ponadto, K. Kowalska poinformowała o wprowadzonym zakazie polowań.

Co istotne, pozostając w temacie wścieklizny, samorządy są zobligowane – zarządcy danych dróg – do ustawienia niezwłocznie na drogach wlotowych do swoich gmin, miasta czy powiatu – jak to ma miejsce w przypadku naszego rejonu – znaków informacyjnych o następującej treści: „Uwaga – obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

Z kolei, Beata Fergińska, Powiatowy Inspektor Sanitarny uczulała, by w przypadku podejrzenia wystąpienia wścieklizny u jakiegokolwiek zwierzęcia, czy to żywego czy padłego – nie dotykać go gołymi rękoma, nie przenosić, by nie doszło do transmisji choroby dalej, ale i zarażenia. – Wścieklizna to choroba śmiertelna, wirusowa, nieuleczalna – podkreślała B. Fergińska. Jednocześnie na prośbę samorządów, zobowiązała się, by sochaczewski Sanepid przygotował krótkie materiały – ulotki, opisujące wściekliznę, w tym jej objawy. Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę, by takie ulotki trafiły na tablice informacyjne we wszystkich sołectwach, a jeśli to możliwe zostały też przetłumaczone na język ukraiński, z racji tego, iż obywatele tego kraju przekraczając w ostatnim czasie naszą granicę przewozili też ze sobą zwierzęta. Dobrze, by informacja o obowiązku zaszczepieniu zwierząt a także samej chorobie – trafiła również do nich.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz